1 milyon TL üzeri vergi ve ceza borcu olanlar açıklandı

maliyeMaliye Bakanlığı, 1 milyon TL’nin üzerinde vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin listesini açıkladı. Konuyla ilgili olarak, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“293 ve 440 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinin ilgili bölümlerine göre;

30.11.2014 tarihi itibariyle ödenmemiş ve toplam miktarları 1.000.000 TL’yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükellefler listesi ile,

01.06.2013 ile 31.05.2014 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam miktarları 1.000.000 TL’yi aşan tarhiyatlara ilişkin liste,

kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.”

İŞTE O LİSTELER

EKOYORUM.COM 2014-12-27