2013 yılı işsizlik oranı yüzde 9,7'ye, tarım dışı işsizlik ise yüzde 12'ye yükseldi

2012’de yüzde 9,2 olan işsizlik, 2013’te yüzde 9,7’ye yükseldi. İşsiz sayısı ise 229 bin kişi artarak 2 milyon 747 bin oldu.

Türkiye genelinde işsiz sayısı 2013 yılında bir önceki yıla göre 229 bin kişi artarak 2 milyon 747 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 11,5, kırsal yerlerde ise 0,6 puanlık artışla yüzde 6,1 oldu.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,5 puanlık artışla yüzde 12 seviyesinde, 15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı ise 1,2 puanlık artışla yüzde 18,7 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenler sadece yüzde 19,4’ü sanayide

İstihdam edilenlerin sayısı 2013 yılında, geçen yıla göre 703 bin kişi artarak 25 milyon 524 bin kişiye yükseldi. Bu yıl, tarım sektöründe çalışan sayısı 82 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 785 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 23,6’sı tarım, yüzde 19,4’ü sanayi, yüzde 7’si inşaat, yüzde 50’si ise hizmetler sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan, sanayi sektörünün payı 0,3 puan, inşaat sektörünün payı 0,1 puan artarken, tarım sektörünün payı ise 1 puan azaldığı görüldü.

İstihdam oranı yüzde 45,9

İstihdam edilenlerin oranı, bir önceki yıla göre 0,5 puanlık bir artış göstererek yüzde 45,4’ten yüzde 45,9’a yükseldi. Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, 2013 yılında bir önceki yıla göre 0,8 puan artarak yüzde 50,8 oldu. Erkeklerde işgücüne katılma oranı bir önceki yıla göre 0,5 puanlık artışla yüzde 71,5, kadınlarda ise 1,3 puanlık artışla yüzde 30,8 olarak gerçekleşti.

issizlik-2013

En yüksek işsizlik yüzde 14,5 ile Güneydoğu’da

İşsizlik oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 14,5 ile Güneydoğu Anadolu (TRC) bölgesi iken, en düşük olduğu bölge yüzde 6,7 ile Batı Karadeniz (TR8) ve Kuzeydoğu Anadolu (TRA) bölgeleri oldu. Erkeklerde işsizlik oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 15,2 ile Güneydoğu Anadolu (TRC) bölgesi iken, kadınlarda yüzde 14,8 ile İstanbul (TR1) bölgesi oldu.

İşgücüne katılma oranının en yüksek olduğu bölge Ege

En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 55,6 ile Ege (TR3) bölgesinde gerçekleşti. Erkeklerde işgücüne katılma oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 74 ile İstanbul (TR1) ve Kuzeydoğu Anadolu (TRA) bölgeleri, kadınlarda ise yüzde 38,3 ile Ege (TR3) bölgesi oldu.

Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun
yüzde 18,1’ini barındıran İstanbul (TR10), toplam istihdamın da yüzde 18,3’üne sahip olduğu görüldü.

ekoyorum.com 2014-03-06