Açlık sınırı 1.301, yoksulluk sınırı 4.238 TL

TTurk-isürk-İş’in araştırmasında, Mart ayında, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 301, yoksulluk sınırı da 4 bin 238 lira olarak hesaplandı.

Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını ortaya koymak amacıyla 28 yıldan bu yana her ay düzenli olarak yaptığı “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırmasının Mart ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.301,14 TL oldu.

Türk-İş’ten yapılan açıklamaya göre, çalışanların yaptığı harcamaların önemli bölümünü oluşturan gıdada, özellikle son aylarda meydana gelen fiyat artışları bu ay yerini gerilemeye bıraktı. Özellikle yaş-sebze fiyatı mutfak harcamasına olumlu yansıdı. Ancak hesaplanan enflasyonun üzerinde gerçekleşen gıda fiyatlarının etkisiyle çalışanların bütçesindeki açık devam etti. Asgari ücretin 949 TL olduğu günümüzde, bir çalışan için hesaplanan 1.587 TL geçim maliyeti yoksulluğunboyutunu ortaya koydu.

Türk-İş’in açıklamasına göre, 2015 Mart ayı itibariyle;

– Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapmasıgereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.301,14 TL,

– Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim,sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 4.238,23 TL olarak hesaplandı.

“Sadece tek bir çalışanın yaşama maliyeti ise bu ay 1.587 TL olarak hesaplandı” denilen açıklamada devamla şu ifadelere yer verildi: Oysa yılbaşından bu yana geçerli olan net asgari ücret 949 TL’dir. Aradaki fark 638 TL’dir. Öncekiyılın aynı ayında tek bir çalışanın yaşama maliyeti 1.367 TL ve net asgari ücret 846 TLolmuştur. Aradaki fark ise 521 TL’dir. Diğer bir ifadeyle, insan onuruna yaraşır bir geçim düzeyi gerçekleştirmek için tek bir işçinin yapması gereken zorunlu harcama tutarı son biryılda 220 TL artmıştır. Oysa aynı dönem itibariyle net asgari ücretteki artış sadece 103 TLile sınırlı kalmıştır. Ücret ve fiyat alanındaki bu gelişmeler çalışanların karşı karşıya kaldığı geçim koşullarının ağırlığını ortaya koymaktadır.”

EKOYORUM.COM 2015-03-26