Açlık sınırı 1.349 TL

pazar-turkis

Türk-İş, dört kişilik ailenin açlık sınırının 1.349 lira, yoksulluk sınırının ise 4.395 lira olduğunu açıkladı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Mayıs ayı “Açlık ve yoksulluk Sınırı” raporunu açıkladı. Buna göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1,349 liraya, yoksulluk sınırı 4,395 liraya yükseldi.

TÜRK-İŞ araştırmasına göre, 2015 Mayıs ayı itibariyle;

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.349,22 TL,

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 4.394,87 TL olarak hesaplandı.

Geçen yıl Mayıs ayında, açlık sınırı 1,157 lira, yoksulluk sınırı 3,770 lira seviyesindeydi.

Gıda fiyatlarında görülen artış, çalışanların geçim şartlarını olumsuz yansıdı. Özellikle dar ve sabit gelirli kesimlerin aile bütçelerinde ağırlıklı olarak yer alan mutfak harcaması”ndaki artış oranı tüketici fiyatlarındaki artışın üzerinde seyir izliyor.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde16,56 oranında artış gösterdi.

EKOYORUM.COM 2015-05-27