Almanya dış yatırım rekoru kırdı

Alman Ticaret Odaları Birliği’nin yerli şirketlerin yurt dışı yatırımları araştırmasına göre Almanya en fazla Çin’de, Çin de en fazla Almanya’da yatırım yapıyor.

www.dw-world.de
2011-03-31

Son yıllarda yapılan ekonomik araştırmalar hep Çin’in hangi alanda hangi ülkeyi geride bıraktığına dair saptamalarla başlar. Almanya’nın yurt dışı yatırımlarını konu alan istatistikler de hemen hemen aynı sonucu verir. Bu yıl ilk kez olmak üzere, Alman şirketlerinin Çin’deki yatırımları, Avrupa’daki komşu ülkelere akan yatırım sermayesinden fazla olacak. Asya’nın kalkınmaktaki ülkelerinde yapılan Alman yatırımları son yıllarda adeta sıçrama göstermişti. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği’nden Volker Treier’e göre yatırım istatistikleri Almanya’nın küresel ekonomik krizden nispeten çabuk sıyrıldığını gösteriyor: Treier, ‘Sanayi ülkeleri halâ krizin pençesinde. Kalkınmışlığın eşiğindeki ülkeler ise krizi hiç hissetmedi. Kamu borçları düşük olduğu için ikinci ve üçüncü kriz dalgaları da onları etkilemedi. Bu bakımdan yerli şirketlerin bu pazarlarda varlığını göstermesi Alman ekonomisinin yararına oldu. Diğer sanayi ülkelerinin zaafı, ekonomik büyüme kaydeden kalkınma halindeki ülkelerde yapılan yatırımlarla telafi edildi’, diyor.

Maliyet düşürmek değil, piyasa kazanmak

Aslında Asya’nın yurt dışı Alman sermaye yatırımlarındaki payı fazla değil. Alman sermayesinin büyük bölümü Avrupa Birliği’nin eski ve yeni ortaklarında çalışıyor. Amerika kıtası ikinci sırada yer alıyor. Alman şirketleri şimdiye kadar Çin’de 18 milyar euroluk yatırım yaptı. Bu meblağ, 850 milyar euroluk doğrudan sermaye yatırımı toplamının ellide birine tekabül ediyor. Dış ticaret odaları, yurt dışı Alman sermaye yatırımlarının bu yıl rekor kırmasını bekliyor. Alman şirketleri 2011 yılında yabancı ülkelerde 100 milyar euroluk yatırım yapacak. Bu toplam, Alman özel sektörünün son 20 yılda yurt dışında yaptığı yatırımların yaklaşık sekizde birini buluyor. Alman şirketlerinin yurt dışı yatırımlarında maliyet düşürme düşüncesinin artık etkili olmadığı, ilginç bir saptama. Alman şirketleri küresel piyasaya daha kolay ulaşabilmek için yabancı ülkelerde üretim tesisleri kuruyor.

Çin ileri teknoloji peşinde

Alman şirketlerinin uluslararası kenetlenme süreci ters yönde de işliyor. Almanya’daki doğrudan yabancı sermaye yatırımları sürekli artıyor. Bu alanda da Çin ilk sırayı alıyor. Şimdiye kadar ABD’ye yönelen Çin şirketleri geçen yıl en fazla yatırımı Almanya’da yaptı. Çinliler 2010’da Almanya’daki 130 projeye imza attı. Alman dış ticaret ajansı Germany Trade and Invest’in genel müdürü Michael Pfeiffer Çinli işadamların en çok Alman makine sanayine para yatırdıklarını söylüyor. Pfeiffer Çin’in yeni küresel yatırım politikasını şöyle anlatıyor: ‘Alman makine ve komple üretim tesislerinin başta gelen ithalatçısı, Çin. Çin şirketleri makine endüstrisinde hamle yapabilmek için teknoloji edinmeye çalışıyorlar. Bunun yolu da, Almanya’daki bir makine imalatçısına ortak olmaktan ve şirkete para yatırıp iş hacmini genişletmekten geçiyor. Çinliler artık satın aldıkları şirketlerin kanını emip posasını elden çıkarma yoluna gitmiyorlar. Eskiden böyleydi. Ama artık Çinliler de bu amaçla yatırım yapmanın çok pahalıya geldiğini anladılar.’

Almanya’da yatırım yapan yabancı şirketler makine ve elektronik endüstrilerinin yanı sıra öncelikle yenilenebilir enerji teknolojilerine ilgi gösteriyor.