‘Altına yatırım yapan her durumda kazanıyor’

Yeni araştırmalar, enflasyon ve deflasyon senaryolarında bile altına daha fazla pay ayırmanın yatırım portföylerine kar getirebileceğine işaret ediyor.

Küresel tahminler ve nicel (kantitatif) analizleriyle ün yapmış Oxford Economics’in yaptığı araştırmaya göre, yüzde 2,25’lik büyüme ve yıllık yüzde 2’lik enflasyonun taban olduğu uzun-vadeli ekonomik bir senaryoda, altının optimal bir portföyde payı yüzde 5 dolaylarında seyrediyor. Sadece enflasyonun daha yüksek olduğu uzun vadeli senaryolarda değil, büyümenin daha yavaş olduğu ve düşük enflasyonlu senaryolarda da riskten kaçan yatırımcılar için optimal pay artış gösteriyor.

Dünya Altın Konseyi tarafından hazırlatılan “Enflasyon ve Deflasyonun Altın Üzerindeki Etkisi” başlıklı çalışmada Dünya Altın Konseyi Yatırımlar Bölümü Genel Müdürü, Marcus Grubb konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Bu çalışma, yüksek enflasyonun gelişmekte olan ekonomiler için süregelen bir gerçek olmaya devam ettiği, Batı ekonomilerinin ise uzun süreli düşük büyüme, düşük enflasyon ve hatta deflasyonla karşı karşıya olduğu bir döneme denk geliyor. Biz de bu ve benzeri sayısız enflasyon senaryosu üretilirken altının, neden bir risk yönetimi unsuru olarak tekrar ele alındığını anlamak istedik.”

Rapor, altının farklı enflasyon senaryolarında diğer mal varlıklarına kıyasla nasıl bir performans göstereceğini incelemek için Oxford Economics’in tescilli Global Model’i kullanılarak hazırlandı. Rapor aynı zamanda farklı uzun vadeli ekonomik koşullarda altının bir portföy içindeki yatırım durumunu da inceliyor.

Raporda öne çıkan bazı veriler:

  • Diğer malvarlıklarıyla kıyaslandığında altın hem yüksek enflasyon hem de deflasyon senaryolarında iyi bir performans sergiliyor.
  • Diğer malvarlıklarıyla bağlantılı olmaması nedeniyle, makul oranda negatif reel yıllık geri dönüş olacağı düşünülmesi durumunda da, altın uzun vadede istikrarlı bir fayda sağlamaktadır.
  • yüzde 2,25’lik büyüme ve yıllık yüzde 2 enflasyonun olduğu taban uzun-vadeli ekonomik bir senaryoda altının bir yatırımcının optimal portföyündeki payı yüzde 5 dolaylarında seyrediyor. Endeks-bağlantılı tahviller, yabancı kıymetli eşyalar ve diğer emtialar analize dahil edilmemiş olsa da bu alışılmış popüler portföy türlerinde görülenden daha yüksek bir pay.
  • Altının etkin bir portföydeki optimal payı, hem enflasyonun daha yüksek olduğu uzun vadeli senaryolarda, hem de büyümenin daha yavaş olduğu ve düşük enflasyonlu senaryolarda riskten kaçan yatırımcılar için de artış gösteriyor.

Oxford Economics İngiltere Genel Müdürü Jens Tholstrup konuyla ilgili olarak; “Diğer malvarlıklarıyla bağlantılı olmaması nedeniyle bu rapor makul oranda negatif reel yıllık geri dönüş düşünülmesi durumunda da, altının uzun vadeli bir portföye istikrar kazandırmakta faydalı bir rolü olduğunu gösteriyor.

Altın aynı zamanda yüksek enflasyon ve mali piyasa sıkıntıları gibi ekstrem durumlara karşı bile güvenli bir yatırım aracı.” diye konuştu.

Dünya Altın Konseyi Yatırımlar Bölümü Genel Müdürü, Marcus Grubb ise sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada; “Bu araştırma sıradan bir yatırımcının altına ayırdığı payın, optimalin altında olduğunu gösteriyor. Yatırımcıların çoğunluğu altına ya az pay ayırıyor, ya da hiç pay ayırmıyor. Bu da sermayelerinin büyük bölümünün risk altında olduğunu gösteriyor. Stratejik anlamda altının yatırım payını sürekli olarak arttırılmasını destekleyen kanıtlar, her geçen gün artmakta. Altının bir yatırım portföyündeki faydalarının tekrardan gözden geçirilmesi gerekiyor” dedi.

ekoyorum.com – 2011-07-13