Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı binde 8,6’ya yükseldi

2011 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve ticari sektördeki anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine dayalı olarak Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması 2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,4 artarak 11 154 Milyon TL olarak hesaplandı.

Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı binde 8,6 oldu. Bu oran, 2010 yılında binde 8,4’tü.

2011 yılında Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamalarının yüzde 45,5’i yükseköğretim, yüzde 43,2’si ticari kesim ve yüzde 11,3’ü kamu kesimi tarafından gerçekleştirildi. Bir önceki yıl yükseköğretim yüzde 46 ile ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 42,5 ile ticari kesim, yüzde 11,4 ile kamu kesimi takip ediyordu.

Ar-Ge harcamaları, finanse eden kesimler itibarıyla incelendiğinde; 2011 yılında harcamaların yüzde 45,8’i ticari kesim, yüzde 29,2’si kamu kesimi, yüzde 20,8’i yükseköğretim kesimi, yüzde 3,4’ü yurtiçi diğer kaynaklar ve yüzde 0,7’si yurtdışı kaynaklar tarafından karşılandığı görülüyor.

2011 yılında Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden toplam 92 801 kişi Ar-Ge personeli olarak çalışmış. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personel sayısındaki artış yüzde 13,5. Sektörler itibarı ile dağılıma bakıldığında, TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2011 yılında yüzde 48,9’u ticari kesimde, yüzde 38,4’ü yükseköğretim kesiminde ve yüzde 12,7’si kamu kesiminde bulunuyor.

2011 yılında istihdam edilen 10 bin kişiye düşen Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) Ar-Ge personeli sayısı 38,5 kişi.

ekoyorum.com
2012-11-10