Avrupa’nın cari açık şampiyonları: Yunanistan ve Portekiz

Avro Bölgesi’ni bütünüyle bir krizin içine sürükleyen ülkelerin başında Yunanistan geliyor. Arkasından da Portekiz.

Bu ülkelerin ortak özelliği AB’ye üye olmalarının ardından başlayan yüklü sermaye akışı ve verdikleri yüksek cari açık. Diyebiliriz ki, Yunanistan ve Portekiz, son 10-15 yılda dünyada kesintisiz yüksek oranlı cari işlemler açığı veren en önde gelen iki ülke.

Öyle ki, Yunanistan’ın cari işlemler açığı 2008 küresel krizi öncesinde GSYH’nın yüzde 14’ünü de aşarak rekor seviyeye çıkmıştı. Portekiz’in rekoru ise yine aynı yıla ait olan yüzde 12,1’lik oran.

Bu oranlar son derece yüksek. Evet, uzun süre finansman sorunu yaşamadılar. Para aktı, açığı kapattılar, büyümeye devam ettiler. Ancak bir yerde balon patladı.

Şimdi olay, bütün Avrupa’yı tehdit eden bir noktaya ulaştı. Peş peşe alınan tedbirler işe yaramıyor, ek tedbirler devreye sokuluyor.

Uluslar arası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s’un (S&P) geçtiğimiz Cuma günü başta Fransa ve Avusturya olmak üzere Avro bölgesindeki 9 ülkenin notunu düşürmesinden dolayı, işler daha da ciddileşmiş bulunuyor.

Bu ülkeler verdikleri yüksek cari açığa rağmen ekonomide dişe dokunur büyüme de kaydetmiş değiller. Aşağıdaki tablodan da anlaşıldığı üzere, büyüme oranlarından daha yüksek cari açık söz konusu.

Yıllar boyu peş peşe cari işlemler açığı verme konusunda, bu ülkeler yanında, İspanya ve Kıbrıs Rum Kesimi de dikkati çekiyor.

YUNANİSTAN VE PORTEKİZ’DE BÜYÜME VE CARİ DENGE (%)
                        Yunanistan                                                     Portekiz
                      GSYH        Cari denge/GSYH               GSYH            Cari denge/GSYH
2000                4,5                   -7,8                             3,9                   -10,2
2001                4,2                   -7,2                             2,0                   -9,9
2002                3,4                   -6,5                             0,7                   -8,1
2003                5,9                   -6,5                             -0,8                 -6,1
2004                4,6                   -5,8                             1,5                   -7,6
2005                2,2                   -7,5                             0,9                   -9,5
2006                4,5                   -11,3                           1,4                   -10,0
2007                4,5                   -14,4                           1,9                   -9,4
2008                2,0                   -14,5                           0,0                   -12,1
2009               -2,0                  -11,2                           -2,7                  -10,1
2010*             -2,0                  -9,7                              0,3                   -9,0
* Tahmin
Kaynak: IMF

 

ekoyorum.com
2012-01-17
.