Bankalar frene bastı, kısa vadeli dış borç azaldı

Ağustos ayında, bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2014 yıl sonuna göre yüzde 31,0 oranında azalışla 33,3 milyar dolar oldu. Kısa vadeli dış borç stoku ise, 2014 yıl sonuna göre yüzde 6,0 oranında azalarak 124,9 milyara geriledi.

2015 Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2014 yıl sonuna göre yüzde 6,0 oranında azalışla 124,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,0 oranında azalarak 88,2 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,4 oranında azalarak 36,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre, bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2014 yıl sonuna göre yüzde 31,0 oranında azalışla 33,3 milyar dolar, yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 16,6 oranında artışla 15,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Banka mevduatı, 2014 yıl sonuna göre yüzde 20,2 oranında artışla 25,4 milyar dolar ve yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları 2014 yıl sonuna göre yüzde 5,9 oranında artarak 14,2 milyar oları oldu

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2014 yıl sonuna göre yüzde 1,3 oranında artışla 28,1 milyar doları seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2014 yıl sonuna göre yüzde 12,1 oranında azalarak 15,7 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 4,9 oranında azalarak 109,0 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 11,2 düzeyinde azalarak 73,5 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 4,5 artışla 47,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2014 yılı sonunda 4,1 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları da yüzde 18,7 azalışla 2015 Ağustos sonu itibarıyla 3,4 milyar doları oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 360 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Borcun yüzde 52,6’sı dolar cinsinden

2015 Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 52,6’sı ABD doları, yüzde 30,6’sı Euro, yüzde 14,0’ı TL ve yüzde 2,8’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

2015 Ağustos sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 170,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 31,9 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmakta. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde Kamu Sektörü’nün yüzde 12,4, Merkez Bankası’nın yüzde 0,4, Özel Sektör’ün ise yüzde 87,2 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

Dış borç stoku-kısa vadeli-2015-08

EKOYORUM.COM 2015-10-19