BDDK, Bank Asya'yı TMSF'ye devretti

Bank Asya-2014

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bank Asya’nın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devrine karar verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bank Asya’nın ilgili kanunun 71/b bendi hükmü gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmesine karar verdiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak BDDK’nın internet sitesinde yayınlanan 29 Mayıs 2015 tarihli basın açıklamasında şöyle denildi:

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 29/05/2015 tarih ve 6318 sayılı Kararı ile;

5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) kapsamında Asya Katılım Bankası A.Ş. (Banka) ile ilgili olarak yapılan denetimler neticesinde, Bankanın mali bünyesi, ortaklık ve yönetim yapısı ile faaliyetlerinde yaşanan sorunların katılım fonu sahiplerinin hakları ve mali sistemin güven ve istikrarı bakımından tehlike arzettiğinin ortaya çıkması nedeniyle, Bankanın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin, zararın mevcut ortakların sermayesinden indirilmesi kaydıyla, kısmen veya tamamen devri, satışı veya birleştirilmesi amacıyla Kanunun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EKOYORUM.COM 2015-05-29