Boçlarımızı ödedik, araba almak istiyoruz

MasterIndex, Türk Halkı’nın eline geçen fazla parayı nasıl değerlendireceğini araştırdı. Çıkan sonuçlara göre, tüketiciler ellerine geçen fazladan 40 bin TL’yi öncelikle ev / daire almak (yüzde 19), daha sonra otomobil almak (yüzde 15) ve altına yatırım yapmak (yüzde 9) için kullanmayı tercih ediyor.  
 
ekoyorum.com – 2011-01-15

MasterCard tarafından kredi / banka kartı kullanım, tasarruf ve harcama eğilimlerini ölçümlemek amacıyla, Türkiye’nin kentsel nüfusunu temsil eden 11 il merkezinde yaptırılan MasterIndex araştırmasına göre, Türk halkının eline fazladan 40 bin TL geçse öncelikle ev / daire almak (yüzde 19) için harcamayı düşünüyor. Ev alma tercihinden sonra ise otomobil alma (yüzde 15) ve altına yatırım (yüzde 9) ikinci ve üçüncü tercihleri paylaşıyor.

Daha sonra sırasıyla borç ödemek ve eğitim için harcamak (yüzde 8’er) ve tasarruf yapmak (yüzde 6) geliyor. Fazladan 40 bin TL’yi diğer değerlendirme yöntemleri arasında ise yeni iş kurma, iş geliştirme, sağlık için harcama, gezi / eğlence / tatilde harcama, alışveriş yapma, hisse senedi / tahvil alma, beyaz eşya ve elektronik eşya satın alma yer alıyor.

Kadınların Tercihi Ev, Otomobil ve Altından, Erkeklerin Ev ve Otomobilden Yana

Fazladan 40 bin TL’yi değerlendirme yöntemleri kadın / erkek ayırımına göre incelendiğinde her iki grupta da ev / daire almanın birinci, otomobil almanın da ikinci tercih olduğu görülüyor. Kadınların üçüncü ve dördüncü tercihlerinin fazladan paralarını ağırlıklı olarak altına yatırmak ve eğitim için harcamak (yüzde 11 ve yüzde 10) olduğu görülürken, erkekler arasında altın alma, borç ödeme, tasarruf yapma ve yeni iş kurmak isteyenlerin yüzde 8’de kaldığı görülüyor. Ayrıca erkeklerin yeni iş kurma/işini geliştirme konusundaki isteği kadınların bir hayli önünde (erkek yüzde 15, kadın yüzde 10). Kadınlar ise sağlık harcamalarına erkeklerden daha çok önem veriyor.

Gençler Eğitim, Otomobil, Gezi diyor, Yaşlılar Ev, Sağlık, Altın

Yanıtlar yaş kırılımına göre değerlendirildiğinde, 15 – 24 yaş grubunun ilk üç önceliğinin eğitim harcaması, otomobil ve gezi / eğlence / tatil, 55 yaş üstü grubun önceliğinin ise ev / daire almak, sağlık ve altına yatırım olduğu görülüyor.

Ev ve Otomobil Hep Gözde

MasterIndex’in son beş yıllık verileri incelendiğinde, Türk halkının ellerine geçen fazladan 40 bin TL ile ev alma isteğinin her zaman birinci, otomobil alma isteğinin de her zaman ilk üç sırada yer aldığı, yıllar içerisinde bu iki tercihte sapma olmadığı görülüyor.

Karadenizliler İş Geliştirme ve İş Kurmaya Harcıyor, Egeliler Ev Değil Otomobil İstiyor

MasterIndex araştırması bölgesel kırılımlara göre incelendiğinde Ege Bölgesi’nde yaşayan halkın ellerine geçen fazladan 40 bin TL’yi öncelikle otomobil almak, ikinci olarak da borçlarını ödemek, üçüncü olarak ev almak için harcayacağı görülüyor. Karadeniz Bölgesi’nde yaşayanlar ise işlerini geliştirme ve yeni iş kurmaya diğer bölgelerden daha hevesli.

40,000 TL’yi değerlendirme TOPLAM % Kadın % Erkek %
2009 2010 2009 2010 2009 2010
Ev, Daire 18 19 21 20 14 18
Otomobil 11 15 11 13 11 17
Altına yatırırım 7 9 14 11 6 8
Borçlarımı öderim 15 8 8 9 15 8
Eğitim 10 8 9 10 10 6
Tasarruf (Döviz, YTL) 8 6 9 5 7 8
Yeni iş kurarım 4 6 2 5 5 8
İşimi geliştiririm 4 6 2 5 6 7
Sağlık 5 5 7 6 4 4
Gezi/Eğlence/Tatil 8 5 7 5 9 5
Alışveriş 5 4 5 5 5 3
Hisse senedi/Tahvil 2 4 1 3 2 4
Beyaz eşya/Elektronik 3 4 3 4 4 3
Diğer   1 1 1 2 2
TOPLAM % 100 100 100 100 100 100