Büyükbaş sayısı azaldı, küçükbaş sayısı arttı

hayvan sayısı-2013-20142014 yılında, büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2 azalırken küçükbaş hayvan sayısı yüzde 7,7 arttı. Yıl sonu itibariyle sığır sayısı 14 milyon 123 bin baş, koyun sayısı 31 milyon 115 bin baş, keçi sayısı ise 10 milyon 347 bin baş oldu.

Toplam süt üretimi 2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,5 arttı. Toplam süt üretimi 2014 yılında 18 milyon 499 bin ton olarak gerçekleşirken, bu miktarın yüzde 91,2‘sini inek sütü, yüzde 6’sını koyun sütü, yüzde 2,5’ini keçi sütü ve yüzde 0,3’ünü ise manda sütü oluşturdu.

Yapağı, kıl, tiftik, bal üretimi arttı

Bir önceki yıla göre yapağı üretimi yüzde 6,5, kıl üretimi yüzde 11,4 ve tiftik üretimi ise yüzde 7,8 arttı. Bal üretimi 2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,2 artarak 102 bin 486 ton, balmumu üretimi ise yüzde 5,1 azalarak 4 bin 24 ton oldu. İpekböcekçiliği faaliyeti yapan köy sayısı 2014 yılında 2013 yılına göre yüzde 4 arttı ve 340 oldu. İpekböcekçiliğiyle uğraşan aile sayısı da yüzde 24,9 oranında azalarak bin 760 oldu. Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 28,9 azalarak 3 bin 739 adet, yaş ipek kozası bir önceki yıla göre yüzde 34,1 azalarak 80 ton olarak gerçekleşti.

Kümes hayvanı sayısı yüzde 10,3 arttı

Toplam kümes hayvanı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,3 arttı. Yıl sonu itibariyle et tavuğu sayısı yüzde 12,7 artışla 200 milyon adet ve yumurta tavuğu sayısı ise yüzde 5,7 artışla 94 milyon adet olurken hindi sayısı ise yüzde 2,2 artışla 3 milyon adet oldu. Ördek ve kaz sayılarında 2013 yılına göre artış görüldü. Ördekteki artış yüzde 8,7, kazdaki artış ise yüzde 20,7 oldu.

EKOYORUM.COM 2015-02-13