Cari açık, 30,5 milyar dolara geriledi.

Cari denge-2016-OcakOcak ayında 32 milyar dolar olan cari işlemler açığı, Şubat ayında 30,5 milyar dolara geriledi.

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Şubat ayına göre 1 milyar 524 milyon ABD doları azalarak 1 milyar 785 milyon olar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 30 milyar 511 milyon ABD doları oldu. 12 aylık açık Ocak aylında 32,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 478 milyon dolar azalarak 1 milyar 962 milyon dolara düşmesi ve birincil gelir dengesi açığının 99 milyon dolar azalarak 717 milyon dolara gerilemesi etkili oldu. Öte yandan, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirler 228 milyon dolar azalarak 495 milyon dolara düştü.

Parasal olmayan altın kalemi altında, net altın ihracatı bir önceki yılın Şubat ayına göre 292 milyon dolar azalarak 1 milyar 213 milyon dolar oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 170 milyon dolar tutarında azalarak 613 milyon dolara düştü.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 121 milyon dolar azalarak 670 milyon dolar oldu.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), bir önceki yılın aynı ayına göre 695 milyon dolar azalarak 140 milyon dolar tutarında gerçekleşti.

Portföy yatırımları 1 milyar 86 milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 444 milyon dolar ve 744 milyon dolar net alım yaptığı görüldü.

Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak, bankalar 76 milyon dolar net borçlanma gerçekleşti.

Diğer yatırımlar kaleminde 1 milyar 673 milyon dolar tutarında net çıkış (net varlık artışı) gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 914 milyon dolar, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları da 1 milyar 813 milyon dolar tutarında net artış kaydetti.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankacılık sektörü ve diğer sektörler sırasıyla 418 milyon dolar ve 864 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Bankalar, Şubat ayında kısa vadeli kredilerde net geri ödeyici, uzun vadeli kredilerde net kullanıcı oldu.

Resmi rezervler, 646 milyon dolar arttı.

EKOYORUM.COM 2016-04-11