Cari açık, 47,1 milyar dolara yükseldi

Ödemeler dengesi, Aralık ayında 7,7 milyar dolar açık verdi. 2017 yılındaki toplam açık ise yüzde 42,14 artışla 47,100 milyar dolar olarak gerçekleşti. Açık, 2016 yılında 33,137 milyar dolar olmuştu.

Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Aralık ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, cari işlemler açığı bir önceki yılın Aralık ayına göre 3.332 milyon ABD doları artarak 7.700 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 2017 yılındaki cari işlemler açığı yüzde 42,14 artarak 47.100 milyon ABD doları oldu. 2016 yılındaki açık 33,137 millar dolar seviyesindeydi.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.163 milyon ABD doları artarak 7.426 milyon ABD dolarına ve birincil gelir dengesi açığının 231 milyon ABD doları artarak 1.189 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 80 milyon ABD doları tutarında artarak 780 milyon ABD dolarına yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 208 milyon ABD doları artarak 1.096 milyon ABD doları oldu.

İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 17 milyon ABD doları artarak 240 milyon ABD dolarına yükseldi.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1.083 milyon ABD doları azalarak 490 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 344 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 142 milyon ABD doları net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 266 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü.

Yurtiçi bankaların yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak 305 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleşmişken, Genel Hükümet 534 milyon ABD doları yeni tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlarda 1.999 milyon ABD doları tutarında net çıkış görüldü.

Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3.765 milyon ABD doları net artış, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 606 milyon ABD doları net azalış kaydetti.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1.564 milyon ABD doları ve 647 milyon ABD doları net kullanım, Genel Hükümet ise 605 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde bu ayda 8.636 milyon ABD doları net çıkış gözlendi.

‘Net hata noksan’ sil baştan

Bu arada Merkez Bankası, kaynağı belli olmayan para giriş/çıkışını gösteren “net hata noksan” hesaplamalarında güncellemeler yaptı.

“Revizyon Politikası” doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, ödemeler dengesi istatistiklerinde 2012 yılından itibaren efektif ve mevduatlar, krediler, doğrudan yatırım ve hizmet kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapıldı. Güncellemelerin bir kısmı ödemeler dengesi tablosunda sadece sınıflama değişikliğine neden olurken, bir kısmı da “Cari İşlemler Hesabı” ile “Finans Hesabı” kalemlerini ve dolayısıyla “Net Hata ve Noksan” kalemini etkiledi.

Güncellemeler sonucunda, net hata ve noksan kalemi; 2012 yılında 897 milyon ABD doları, 2013 yılında 536 milyon ABD doları, 2014 yılında 921 milyon ABD doları ve 2015 yılında 442 milyon ABD doları azalış, 2016 yılında 44 milyon ABD doları artış ve 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde 2.526 milyon ABD doları azalış olmak üzere toplam 5,3 milyar ABD doları azalış gösterdi.

EKOYORUM.COM 2018-02-14