Cari açık, Haziran'da 3,4 milyar dolar

dolar-foto-int

Türkiye’nin cari işlemler açığı Haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre 812 milyon dolar azalarak 3 milyar 356 milyon dolar oldu. Beklentiler, 3 milyar dolar seviyesindeydi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haziran ayı cari işlemler açığı, geçen yılın aynı ayına göre 812 milyon dolar azalarak 3 milyar 356 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece, 12 aylık cari işlemler açığı 44 milyar 691 milyon dolar old

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 429 milyon ABD doları azalarak 4 milyar 839 milyon ABD dolarına gerilemesi etkili oldu.

Ekonomistler, Haziran ayındaki açığın 3 milyar dolar seviyesinde olmasını bekliyordu.

Merkez Bankası‘nın ödemeler dengesi gelişmelerine ilişkin açıklaması şöyle:

“Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Haziran ayına göre 812 milyon ABD doları azalarak 3.356 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda, oniki aylık cari işlemler açığı 44.691 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1.429 milyon ABD doları azalarak 4.839 milyon ABD dolarına gerilemesi etkili olmuştur. Öte yandan, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirler geçen yılın aynı ayına göre 460 milyon ABD doları azalarak 2.292 milyon ABD doları düzeyine gerilerken, birincil gelir dengesi açığı 160 milyon ABD doları artarak 909 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Parasal olmayan altın kalemi net ithalat olarak, bir önceki yılın Haziran ayında 1.074 milyon ABD doları, bu yılın aynı ayında ise 196 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 558 milyon ABD doları tutarında azalarak 2.190 milyon ABD dolarına gerilemiştir.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 147 milyon ABD doları artarak 822 milyon ABD doları olmuştur.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), bir önceki yılın aynı ayına göre 307 milyon ABD doları azalarak 554 milyon ABD doları tutarında gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 661 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerce devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 452 milyon ABD doları net satım yapıldığı görülmektedir. Bunun yanı sıra, yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak bankalar 119 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar kaleminden kaynaklanan net girişler 4.123 milyon ABD doları tutarında gerçekleşmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.030 milyon ABD doları net azalış, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 268 milyon ABD doları tutarında net artış kaydetmiştir.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak Genel Hükümet ve diğer sektörler, sırasıyla 135 milyon ABD doları ve 2.219 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirirken, bankacılık sektörü 144 milyon ABD doları net geri ödeme yapmıştır. Bankalar ve diğer sektörler, kısa vadeli kredilerde net geri ödeyici, uzun vadeli kredilerde de net kullanıcı olmuşlardır.”

EKOYORUM.COM 2015-08-11