Cari açık, Nisan'da beklentileri aştı

dolar-foto-int

Cari işlemler açığı, Nisan ayında beklentileri aşarak 3 milyar 408 milyon dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık açık ise 44 milyar 257 milyon dolar oldu. Kaynağı belirsiz döviz girişi, 2,89 milyar dolar.

Cari işlemler açığı, Nisan ayında, 3 milyar dolar seviyesinde olan piyasa beklentilerini aştı ve geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 519 milyon dolar azalarak 3 milyar 408 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, son 12 aylık cari işlemler açığı, 45 milyar 776 milyon dolardan 44 milyar 257 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası’nın açıkladığı veriyere göre, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 248 milyon dolar azalarak 3 milyar 332 milyon dolar düşmesine rağmen, birincil gelir dengesi kalemi altında kâr transferlerini içeren doğrudan yatırım giderlerinin 595 milyon dolar artarak 892 milyon dolara yükselmesi, söz konusu aya göre cari açığın daha fazla düşmesini engelleyen en önemli unsur oldu.

Parasal olmayan altın kalemi altında, bir önceki yılın Nisan ayında 307 milyon dolar net altın ithalatı olurken, bu yılın aynı ayında 1 milyar 182 milyon dolar net ihracat gerçekleşti.

Yatırım geliri kalemi altında yer alan doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve faizlerden oluşan diğer yatırımlarda gerçekleşen toplam net çıkış, bir önceki yılın aynı ayına göre 706 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 483 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Doğrudan yatırım girişi azaldı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), bir önceki yılın aynı ayına göre 461 milyon dolar azalarak 234 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımları 755 milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışında yerleşik kişilerin hisse senedi piyasasında 652 milyon dolar net alım, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 1milyar 17 milyon dolar net satım gerçekleştirdiği görüldü. Bunun yanı sıra, yurtdışında gerçekleştirilen tahvil ihraçları yoluyla Genel Hükümet 1 milyar 500 milyon dolar, diğer sektörler de net bazda 41 milyon doları borçlandı.

Diğer yatırımlar kaleminden kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı) 1 milyar 433 milyon dolar tutarında gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, efektif ve mevduatlar kalemi 1 milyar 240 milyon dolar net giriş (net yükümlülük artışı) kaydetti. Bu ayda yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 921 milyon dolar, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 1 milyar 598 milyon dolar net artış kaydetti.

Uzun vadeli kredi kullanımlarındaki artışların etkisiyle bankacılık sektörü 117 milyon dolar, diğer sektörler de 1 milyar 239 milyon dolar net kredi kullanımı gerçekleştirdi.

Resmi rezervler, Nisan ayında 1 milyar 907 milyon dolar arttı.

Kaynağı belirsiz döviz girişi

Öte yandan, Nisan ayında 2 milyar 893 milyon dolarlık kaynağı belirsiz döviz girişi (Net Hata Noksan kalemi) görüldü. Böylece yılın ilk dört aylık dönemindeki kaynağı belirsiz döviz girişinin toplamı, 6 milyar 976 milyon dolara yükseldi.

EKOYORUM.COM 2015-06-11