Cari açıkta gerileme devam etti

dolar-foto-int

Cari işlemler açığı, bu yılın Ocak ayında 2 milyar 980 milyon dolar azalarak 2 milyar 2 milyon dolar oldu. 12 aylık açık da 42,9 milyar dolara düştü.

Ekonomideki yavaşlama ve enerji fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak cari işlemler açığında başlayan gerileme, bu yılın ilk ayında da devam etti.

Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın Ocak ayına göre 2 milyar 980 milyon dolarazalarak 2 milyar 2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece, 12 aylık birikimli cari işlemler açığı 42 milyar 866 milyon dolara geriledi. 12 aylık birikimli açık 2014 Aralık ayında 45 milyar 846 milyon dolar seviyesindeydi.

Ocak 2015’teki gerilemede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 2 milyar 637 milyon dolarazalarak 2 milyar 563 milyon dolara düşmesi ve net hizmet gelirlerinin 277 milyon dolar artarak 990 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında, taşımacılık kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 104 milyon dolar artarak 214 milyon dolara, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler ise 84 milyon dolar artarak 990 milyon dolara yükseldi.

YABANCI, HİSSE SENEDİ ALDI DEVLET TAHVİLİ SATTI SATTI

Finans hesabı tarafında ise, 2015 Ocak ayında, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülükler), 1 milyar 600 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımları 1 milyar 613 milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülükler) kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışında yerleşik kişilerin hisse senedi piyasasında 462 milyon dolar net alım ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 281 milyon dolar net satım gerçekleştirdiği görülüyor. Bunun yanı sıra, yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak Genel Hükümet 1,5 milyar dolar, bankalar 244 milyon dolar, diğer sektörler de 58 milyon dolarnet borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar kaleminden kaynaklanan net girişler (net yükümlülükler), 4 milyar 270 milyon dolar tutarında gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, efektif ve mevduatlar kalemi 3 milyar 522 milyondolarnet giriş (net yükümlülükler) kaydetti. Bu ayda yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 312 milyon dolar, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 3 milyar 404 milyondolar net artış kaydetti.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak Genel Hükümet 357 milyon dolar net geri ödeme yaptı. Öte yandan, büyük çoğunluğu kısa vadeli olmak üzere, bankacılık sektörü 1 milyar 446 milyon dolar, diğer sektörler de 889 milyon dolar net kredi kullanımında bulundu.

Bir önceki yılın Ocak ayında 5 milyar 800 milyon dolar azalış kaydeden resmi rezervler, bu yılın ilk ayında 4 milyar 17 milyon dolararttı.

EKOYORUM.COM 2015-03-11