Daha az döviz karşılığında daha çok mal ihraç ettik

ihracat-izmir limanı-Ege İhracatçı Birlikleri

Ocak ayında, “ihracat birim değer endeksi” yüzde 7 azalırken, “ihracat miktar endeksi” yüzde 6,8 arttı. Böylece, daha az döviz gelirine karşılık daha çok mal ihraç etmiş olduk.

2015 Ocak ayında, ihracat birim değer endeksi yüzde 7 azalırken, ihracat miktar endeksi yüzde 6,8 arttı. Yani, yaptığımız ihracat karşılığında elde edilen döviz yüzde 7 oranında azalırken, ihraç ettiğimiz mal miktarı yüzde 6,8 oranında arttı.

İthalatta ise, birim değer endeksi yüzde 11,6 azalırken, miktar endeksi yüzde 2,4 geriledi. Yani, ithalata ödediğimiz döviz yüzde 11,6 azalmasına rağmen yaptığımız ithalatın miktarı sadece yüzde 2,4 azaldı.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, ihracat birim değer endeksi, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, “gıda, içecek ve tütün”de yüzde 6 artarken, “ham maddelerde (yakıt hariç)” yüzde 3,1, “yakıtlar”da yüzde 46 ve “imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi”nde yüzde 7,1 azaldı.

İthalat birim değer endeksi ise, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, “gıda, içecek ve tütün”de yüzde 3,4, “ham maddelerde (yakıt hariç)” yüzde 13,7, “yakıtlar”da yüzde 29,8 ve “imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi”nde yüzde 4,2 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 6,8 arttı

Bu arada, ihracat miktar endeksi, Ocak ay
ında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, “gıda, içecek ve tütün”de yüzde 9,5, “ham maddelerde (yakıt hariç)” yüzde 18,8 ve “imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi”nde yüzde 2,3 azalırken, “yakıtlar”da yüzde 41,1 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 2,4 azaldı

İthalat miktar endeksi de, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, “gıda, içecek ve tütün”de yüzde 22,4 ve “yakıtlar”da yüzde 7,6 artarken, “ham maddelerde (yakıt hariç)” yüzde 11,6 ve “imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi”nde yüzde 4,4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2014 Aralık ayında 130,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 6 artarak, 2015 Ocak ayında 138 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2014 Ocak ayında 115,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 6,8 artarak 2015 Ocak ayında 123,4 değerine yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2014 Aralık ayında 128,3 olan ithalat miktar endeksi yüzde alarak, 2015 Ocak ayında 123,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2014 Ocak ayında 111,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde azalarak 2015 Ocak ayında 111,7 oldu.

D
ış ticaret haddi 105,6 oldu

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2014 yılı Ocak ayında 100,4 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2015 yılı Ocak ayında da 105,6 oldu.

EKOYORUM.COM 2015-03-17