Dış ticaret açığında yeni rekor: 99,8 milyar $

2013 aralık ayında, ihracat yüzde 4,9, ithalat yüzde 16,7 arttı. Böylece 2013 yılı ihracatı 151 milyar 869 milyon dolara gerilerken, ithalat 251 milyar 651 milyon dolara çıktı. Dış  ticaret açığı 99,8 milyar dolar.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2013 yılı Aralık ayında, 2012 yılının aynı ayına göre yüzde 4,9 artarak 13 milyar 220 milyon dolar, ithalat yüzde 16,7 artarak 23 milyar 137 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı Aralık ayında yüzde 37,3 arttı

Aralık ayında dış ticaret açığı yüzde 37,3 artarak 7 milyar 222 milyon dolardan 9 milyar 917 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2012 Aralık ayında yüzde 63,6 iken, 2013 Aralık ayında yüzde 57,1’e düştü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 2,3 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2013 Aralık ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2,3 azaldı, ithalat yüzde 1,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2013 yılı Aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 4,9, ithalat yüzde 12,5 arttı.

Avrupa Birliği’ne ihracat yüzde 6,6 arttı

Hırvatistan’ın 1 Temmuz 2013 itibariyle Avrupa Birliği’ne (AB) üye olması nedeniyle AB ülke grubu 28 ülkeyi içerecek şekilde hazırlandı. Önceki yıl verileriyle karşılaştırma yapılabilmesi için 2013 yılına ve geriye dönük olarak tüm yıllara ilişkin veriler 28 ülkeyi içerecek şekilde revize edildi.

AB’nin ihracattaki payı 2012 Aralık ayında yüzde 39,3 iken, 2013 Aralık ayında yüzde 39,9’a yükseldi. AB’ye yapılan ihracat, 2012 yılının aynı ayına göre yüzde 6,6 artarak 5 milyar 279 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat yapılan ülke Irak

Irak’a yapılan ihracat 2012 yılı Aralık ayına göre yüzde 19,4 artarak 1 milyar 224 milyon dolar olurken; bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 161 milyon dolar), İngiltere (719 milyon dolar) ve İtalya (571 milyon dolar) takip etti.

İthalatta ilk sırayı Almanya aldı

Almanya’dan yapılan ithalat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artarak 2 milyar 477 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu ülkeyi sırasıyla Rusya Federasyonu (2 milyar 434 milyon dolar), Çin (2 milyar 145 milyon dolar) ve İtalya (1 milyar 126 milyon dolar) izledi.

İhracatta motorlu kara taşıtları ve aksam parçaları ilk sırada

Fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi “motorlu kara taşıtları ve bunların aksam parçaları” (1 milyar 482 milyon dolar) olurken, bu fasılı; “kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler ile bunların aksam ve parçaları” (1 milyar 170 milyon dolar), “elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme verme, televizyon görüntü–ses kaydetme verme cihazları ve bunların aksam parça aksesuarları” (912 milyon dolar) ve “demir ve çelik” (869 milyon dolar) izledi.

İthalatta mineral yakıtlar ve yağlar ilk sırada

Aralık ayında; ithalatı en yüksek fasıl, “mineral yakıtlar ve yağlar” (5 milyar 218 milyon dolar) oldu. Bu fasılı; “kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları” (3 milyar 130 milyon dolar), “demir ve çelik” (1 milyar 804 milyon dolar), “motorlu kara taşıtları ve bunların aksam parçaları” (1 milyar 665 milyon dolar) ve “elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme verme, televizyon görüntü–ses kaydetme verme cihazları ve bunların aksam parça aksesuarları” (1 milyar 647 milyon dolar) izledi.

Yıllık dış ticaret açığı yüzde 18,7 arttı, 100 milyara dayandı

2013 aralık ayında, ihracat yüzde 4,9, ithalat yüzde 16,7 arttı. Böylece 2013 yılı ihracatı 151 milyar 869 milyon dolara gerilerken, ithalat 251 milyar 651 milyon dolara çıktı. Dış  ticaret açığı 99,8 milyar dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 60,3 oldu.

2012 yılındaki ihracat 152 milyar 462 milyon dolar, ithalat 236 milyar 545 milyon dolar, dış ticaret açığı ise 84 milyar 83 milyon dolar olmuştu. 2012 yılındaki ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 64,5 seviyesindeydi.

ekoyorum.com
2014-01-31