Avrupa Birliği, Türkiye’ye ihracatı yüzde 39 artırdı

Avrupa Birliği, Türkiye’ye yaptığı ihracatı yüzde 39 oranında artırdı. Türkiye, Brezilya’dan sonra en fazla ihracat artışının gerçekleştirildiği ülke oldu. 

ekoyorum.com
2011-03-25

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin Türkiye’ye yaptığı ihracat 2010 yılında yüzde 39 oranında artış kaydetti. İthalattaki artışı ise yüzde 16’da kaldı.

Avrupa Birliği İstatistik Kurumu Eurostat’ın verilerine göre, 2010 yılında AB’den Türkiye’ye 61,2 milyar avro ihracat gerçekleştirilirken, Türkiye’den yapılan ithalat ise 42,0 milyar avro oldu. Dış ticaret dengesi ise AB lehine 19,2 avro oldu.

Avrupa’nın ciddi durgunluk yaşadığı 2009 yılında Türkiye’ye yaptığı ihracat 44,1 milyar, gerçekleştirdiği ithalat ise 36,1 milyar avru seviyesirdeydi. Dış ticaret dengesi de AB lehine 8 milyar avro idi.

Bu sonuçlara göre, Türiye’nin AB ile yaptığı ticaretteki açık 2009 yılına göre iki kattan daha fazla artış göstermiş oldu.

Bu arada AB’nin ihracatını en fazla artırdığı ülke, yüzde 45’le Brezilya oldu. Türkiye yüzde 39’luk oranla ikinci sırada yer alırken Çin yüzde 37 ile üçüncü sırada yer aldı.

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TİCARETİNDE İLK 10 ÜLKE
                       İHRACAT                 İTHALAT                 DENGE
   2009   2010   Değişim   2009   2010   Değişim    2009  2010
ABD 205,5 242,4   18% 159,2 169,3     6%    46,4   73,1
Çin   82,4 113,1   37% 214,1 282,0   32% -131,7 -168,9
Rusya   65,6   86,5   32% 117,3 154,9   32%   -51,6  -68,4
İsviçre   88,6 105,4   19%   73,8    84,1   14%     14,7    21,3
Norveç   37,5   41,8   11%   68,9    79,1   15%    -31,4  -37,3
Japonya   36,0   43,7   21%   56,7   64,8   14%   -20,7  -21,1
Türkiye   44,1   61,2   39%   36,1   42,0   16%      8,0   19,2
Hindistan   27,6   34,8   26%   25,4   33,0   30%      2,2     1,8
G. Kore   21,6   28,0   29%   32,3   38,6   20%  -10,6  -10,6
Brezilya   21,6   31,3   45%   25,7   32,3   26%     -4,1    -1,0
Kaynak: Eurostat