Doğum hızı rekoru Güneydoğu’da

TÜİK 2010 yılı doğum istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2009’da binde 17,4 olan doğum hızı 2010’da binde 17,0’a indi. Bölgeler arasında ise en yüksek doğum oranı Güneydoğu Anadalu Bölgesi’nde, en düşük oran ise Batı Marmara’da.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2010 yılına ilişkin doğum istatistiklerini yayınladı. Verilere göre, 2009 yılında canlı doğan çocuk sayısı 1 milyon 254 bin 946 iken bu sayı 2010 yılında 1 milyon 238 bin 970’e geriledi. Doğumların yüzde 51’i erkek, yüzde 49’u kız.

Kaba doğum hızı, 2009 yılında binde 17,4 iken bu hız 2010 yılında binde 17,0’a indi. Diğer bir ifade ile 2009 yılında bin nüfus başına 17,4 doğum düşerken, 2010 yılında bin nüfus başına 17 doğum düştü.

2010 yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 1. Düzey’e göre kaba doğum hızının en yüksek olduğu bölge binde 27,3 ile Güneydoğu Anadolu, en düşük olduğu bölge ise binde 11,4 ile Batı Marmara bölgesi.

Bu arada, 15-44 yaş grubunda bin kadın başına düşen doğum sayısını ifade eden “genel doğurganlık hızı”  da 2009 yılında binde 72,9 iken 2010 yılında binde 71,5’e geriledi. Genel doğurganlık hızının en yüksek olduğu bölge, binde 119,2 ile Güneydoğu Anadolu, en düşük olduğu bölge ise binde 51,5 ile Batı Marmara Bölgesi oldu.

Doğum sayısı ve temel doğurganlık göstergeleri (2010)

(31/08/2011 tarihi itibariyle)
İBBS (1. Düzey)
 
 
Doğum sayısı
 
Kaba doğum hızı
(‰)
Genel doğurganlık hızı
(‰)
Toplam doğurganlık
hızı
(Çocuk sayısı)
 
Annenin ortalama yaşı
Türkiye
1 238 970
17,0
71,5
2,03
27,2
İstanbul
211 088
16,2
62,8
1,73
27,8
Batı Marmara
35 898
11,4
51,5
1,51
26,9
Ege
126 678
13,2
56,8
1,63
26,9
Doğu Marmara
99 395
14,7
60,8
1,72
27,3
Batı Anadolu
105 815
15,3
62,2
1,77
27,1
Akdeniz
163 969
17,6
74,4
2,13
27,1
Orta Anadolu
63 283
16,5
71,6
2,04
26,2
Batı Karadeniz
60 877
13,5
60,8
1,77
26,5
Doğu Karadeniz
33 980
13,5
60,7
1,79
27,4
Kuzeydoğu Anadolu
49 291
22,4
101,0
2,84
26,5
Ortadoğu Anadolu
83 300
22,9
99,8
2,86
27,1
Güneydoğu Anadolu
205 396
27,3
119,2
3,46
27,5
Kaynak: TÜİK
ekoyorum.com
2011-10-21