Ekmek üreticilerine soruşturma

Rekabet Kurumu-2015-1

Rekabet Kurulu, Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası ile Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odasının, fırıncıların ekmek satış fiyatlarına müdahale ettiği ve bu kapsamda ilgili teşebbüsleri belirli bir fiyat düzeyinden satışa zorladığı iddiasına ilişkin yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Önaraştırmada, elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 05.03.2015 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası ile Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu hakkında soruşturma açılmasına, 15-10/138-M sayı ile karar verdi.

Soruşturma, adı geçen Oda ve Federasyon tarafından ekmek üreticilerinin kendi fiyatlarını belirleme serbestisine müdahale edilmesi suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla başlatıldı.

4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi, teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları, uyumlu eylemleri ve teşebbüs birliklerinin bu nitelikteki kararları ile uygulamalarını yasaklıyor.

EKOYORUM.COM 2015-03-25