Büyüme hızı yüzde 8,9

ekoyorum.com
2011-03-31

2010 yılı dördüncü döneme ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla yüzde 9,2 artış gösterdi. 2010 yılındaki büyüme oranı da yüzde 8,9 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) üretim yöntemi ile hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla tahmininde, 2010 yılı dördüncü üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, cari fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 17,3’lük artışla 298.294 Milyon TL olduğunu açıkladı. Sabit fiyatlarla hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla ise yüzde 9,2’lik artışla 28.015 Milyon TL oldu.

2010 yılı gayri safi yurtiçi hasıla değeri, cari fiyatlarla yüzde 16,0’lık artışla bir trilyon TL’yi aştı ve 1.105 101 Milyon TL oldu, sabit fiyatlarla da yüzde 8,9’luk artışla 105.680 Milyon TL oldu.

2010 yılında kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla değeri, cari fiyatlarla 15.138 TL, ABD doları cinsinden  10.079 Dolar olarak hesaplandı.

Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH, 2010 yılı dördüncü üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6’lık artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri bir önceki döneme göre %yüzde 3,6 arttı.

    GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA SONUÇLARI:

    Cari  fiyatar GSYH Gelişme hızı Cari fiyatlar GSYH  

Gelişme hızı

Sabit fiyatlar GSYH Gelişme hızı
    (Mlyn TL) % (Mlyn $) % (Mlyn TL) %
  I* 207 926 -3,6 125 955 -30,0 20 843 -14,7
  II* 228 572 -4,5 145 460 -23,0 23 267 -7,8
  III* 261 710 -0,3 173 946 -19,7 27 233 -2,8
  IV* 254 350 9,1 171 343 9,4 25 660 5,9
2009  Yıllık* 952 559 0,2 616 703 -16,9 97 003 -4,8
  I* 241 578 16,2 160 132 27,1 23 335 12,0
  II* 267 528 17,0 174 074 19,7 25 669 10,3
  III* 297 701 13,8 196 856 13,2 28 661 5,2
  IV 298 294 17,3 204 766 19,5 28 015 9,2
2010  Yıllık   1 105 101 16,0 735 828 19,3 105 680 8,9

(*) İlgili dönemlerde güncelleme yapıldı.

Kaynak:TÜİK