Belirsizlikler nakit yönetimini zorlaştırıyor

Ernst & Young’ın Global raporu, şirketlerde üst düzey finans yöneticilerinin ekonomideki belirsizlikler sebebiyle nakit yönetiminde eskiye göre daha fazla zorluk çektiğini ortaya koydu. Şartların daha zor hale gelmesinin temelinde finansman kaynaklarına erişimin kısıtlanması yer alıyor. Özellikle küçük ve orta boy işletmeler için nakit yönetimi çok daha zor.

Dünyanın önde gelen denetim ve danışmanlık firmalarından Ernst&Young’ın “Likidite yelpazesinin her iki ucundaki Mali İşler Başkanları’nın (CFO) nakit yönetiminde yaşadıkları sorunlar “ başlıklı raporuna göre, nakit yönetimi konusu şirketlerin nakit zengini ya da nakit fakiri olmasına bakılmaksızın CFO’lar için son dönemde daha da fazla önem teşkil ediyor. Rapora göre ekonomik belirsizlikler sebebiyle gerek nakit zengini şirketler, gerekse finansman sıkıntısı çeken küçük şirketler için her zaman güvenli olarak kabul edilen kısa dönemli yatırımların bile riskleri artmış durumda.

Rapora göre, Avrupa’da binlerce şirket nakit darlığı çekiyor. Nakit darlığı çeken şirketler, yeni finansman kaynaklarının kısıtlı olması nedeniyle, mevcut borçlarını döndürmekten ve kredi şartlarının iyileşmesini ümit etmekten başka pek bir şey yapamamaktan yakınıyor Özellikle kredi notu “yatırım derecesinden” düşük olan KOBİ’lerin yararlanabilecekleri seçeneklerin çok sınırlı olması dünya ekonomisinin büyümesine engel teşkil ediyor.

Ernst & Young’ın Ortağı ve Birleşik Krallık ile İrlanda CFO Programı Lideri Les Clifford konuyla ilgili olarak büyüme stratejisi kapsamında uzun dönemli yatırımlara para bağlamak isteyen şirketler için nakit biriktirmenin akıllı bir strateji olabileceğini, ancak klasik anlamda birçok kısa dönemli yatırımların bile risklerinin arttığını söyledi.  Clifford’a göre düşük faizli enstrümanlara yatırılarak atıl tutulan paranın alternatif maliyeti rekabette dezavantaj yaratabilecek düzeylere çıkabiliyor.

Les Clifford CFO’ların şirketlerdeki rolüyle ilgili olarak ise şunları söyledi :”CFO’nun nakit yönetimindeki rolü bir şirketin büyümesinde ve hatta varlığını sürdürmesinde çok belirleyici olduğu için, ekonomik konjonktürdeki karmaşıklık karşısında şirket yönetimine katkıda bulunması şarttır. CFO, iş kararlarının doğru finansal kriterlere dayandırılması, önemli finans kararlarının genel stratejik hedefler doğrultusunda alınması ve şirketin stratejik hedeflerine ulaşma düzeyinin dış paydaşlara açık ve net olarak açıklanması konularında büyük bir sorumluluk taşımaktadır.”

Ernst & Young ‘ın “Likidite yelpazesinin her iki ucundaki CFO’ların nakit yönetiminde yaşadıkları sorunlar” başlıklı raporunda sonuçlar dışında bazı tavsiyeler de yer alıyor. Ernst&Young’ın nakit zengini şirketlerin CFO’larına sunduğu başlıca tavsiyeler arasında yatırım, kâr payı dağıtımı, hisse geri alımları; nakit pozisyon fazlasının gerekçesini yatırımcılara açıklamak, tedarik zincirini güçlendirmek, şirket satın alma ve birleşme fırsatlarını yakından takip etmek gibi etkenler bulunuyor.

Ernst & Young, rapor sonuçlarına göre nakit darlığı çeken şirketlerin CFO’larına ise bankaların ve diğer finans kaynaklarının güvenini kazanmak, kısa vadeli kestirmeci çözümler yerine kalıcı iyileştirmelere ağırlık vermek, banka dışındaki borçlanma kaynaklarını araştırmak, tedarik zinciri ve iş modelini yeniden değerlendirmek gibi uygulamalar öneriyor.

TÜRKİYE İÇİN DE AYNI ZORLUK VAR

Ernst & Young Danışmanlık Bölümü Başkanı Selim Elhadef konuyla ilgili “Şirketlerin Mali İşler Başkanlarına yönelik Ernst & Young olarak global ölçekte özel bir programımız var. Ülkemizdeki şirketler global krizden Avrupa’daki rakipleri kadar etkilenmemiş olsa da nakit yönetimi Türkiye’de de CFO’ların en önemli gündem maddelerinden birini oluşturmaktadır. Bu yayınımızda CFO’lar nakit yönetimine ilişkin faydalanabilecekleri tavsiyeleri bulabilecekler.” dedi.

“Darlık mı var, bolluk mu? Likidite yelpazesinin her iki ucundaki CFO’ların nakit yönetiminde yaşadıkları sorunlar” başlıklı rapor, Ernst & Young’ın “Master CFO Series” rapor dizisinin en son çalışması. CFO’nun rolünün çeşitli yönlerine ilişkin görüşlere yer verilen bu raporlara www.ey.com/cfo adresinden ulaşılabiliyor.

ekoyorum
2012-12-05