Ekonomik güven azaldı

ekonomi güven endeksi-2015-01

Ekonomik güven endeksi, 2015 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında azalarak 88,39 değerine düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugünden itibaren öncü gösterge niteliğinde olan aylık yeni bir endeksin yayımına başladı. Adı, ekonomik güven endeksi.

Söz konusu endeks, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir endeks.

Ekonomik güven endeksi, tüketici güven göstergesi ile mevsim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi (reel kesim), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ilişkin güven göstergelerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor. Güven göstergeleri, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik durumla ilgili aylık mevcut durum değerlendirmeleri ve geleceğe dair beklentilerini ölçen aylık eğilim araştırmaları sonuçlarından hesaplanıyor.

Ekonomik güven endeksi yüzde 0,4 azaldı

TÜİK’in açıkladığı ilk verilere göre, ekonomik güven endeksi 2015 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında azalarak 88,39 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki azalma; tüketici, imalat sanayi (reel kesim), perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Söz konusu endeksler bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 0,1, yüzde 1,5, uüzde 2,7 ve yüzde 1 oranında azalırken hizmet sektörü güven endeksi Ocak ayında Aralık ayına göre yüzde 2,1 arttı.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Avrupa Birliği’ne uyumlu tüketici güven endeksi serisi, 2012 yılından itibaren mevcut olduğundan, ekonomik güven endeksi serisi 2012 yılından itibaren aylık olarak açıklandı.

DAHA DETAYLI BİLGİ

EKOYORUM.COM 2015-01-29