Hacizlere karşı dava açma süresi uzatıldı

‘Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’ hükümlerine göre düzenlenen ödeme emirlerine ve tatbik edilen ihtiyati hacizlere karşı dava açma süreleri 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 7 günden 15 güne çıkarıldı.

Maliye Bakanlığının Tahsilat Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 1 Ocak 2018’den itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre düzenlenen ödeme emirlerine ve tatbik edilen ihtiyati hacizlere karşı 15 günde dava açılabilecek. Mevcut uygulamada süre 7 gün ile sınırlıydı.

EKOYORUM.COM 2017-12-23