Hizmet, ticaret ve inşaat sektörlerinde güven azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, kasım ayında, bir önceki ayda 103,5 olan hizmet sektörü güven endeksi 99,6 değerine, 103 olan perakende ticaret sektörü güven endeksi 98,2 değerine ve 78,3 olan inşaat sektörü güven endeksi 77,1 değerine düştü.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 4,6 azaldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki azalış, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksindeki yüzde 9,2’lik, son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar alt endeksindeki yüzde 5,9’luk düşüşten kaynaklandı. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 3,8 azalma kaydedildi. Hizmet sektörü güven endeksindeki azalış, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi değerlendirmesindeki yüzde 5,1’lik, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep değerlendirmesindeki yüzde 3,6’lık ve son üç aylık dönemde iş durumu değerlendirmesindeki yüzde 2,6’lık kötüleşmeden kaynaklandı.

İnşaat sektörü güven endeksi de yüzde 1,6 geriledi. Bu sektöre ait güven endeksindeki azalış, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endekslerindeki düşüşten kaynaklandı. Söz konusu endeksler bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 0,9 ve yüzde 2,1 azaldı.

güven endeksi-2013-11

Sektörel Güven Endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte olup, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

ekoyorum.com
2012-11-25