İhracat beklentileri kötüleşti

ihracat beklenti endeksi-2015-2

Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Beklenti Anketi’ne göre, ihracat beklentisi, yılın ikinci çeyreğinde, 2,8 puan azalarak 105,7 seviyesine düştü. 

Ekonomi Bakanlığı, 2015 yılı 2. çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, yılın 2. çeyreğinde, 1. çeyreğe göre 2,8 puan azarak 105,7 seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, İhracat Beklenti Endeksi’ne dahil edilen sorulardan gelecek 3 aydaki ihracat ve ihracat siparişi beklentileri ile şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyine ilişkin soruların Endeksi artış yönünde etkilediği; son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine dair sorunun ise Endeksi azalış yönünde etkilediği gözlendi. Bununla birlikte, tüm sorulara ilişkin yayılma endeksleri bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha düşük puanlarda gerçekleşti. Bu etkilerin sonucunda, İhracat Beklenti Endeksi 2015 yılının 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı döneminin 11 puan altına geriledi.

İthalat beklentisi de geriledi

İthalat Beklenti Endeksi de, yılın 2. çeyreğinde, 1. çeyreğe göre 8,2 puan azalarak 96 seviyesinde gerçekleşti. Endeks, bu yılın birinci çeyreğinde 104,2 seviyesindeydi. İthalat Beklenti Endeksi’ni oluşturan sorulardan gelecek 3 aydaki ithalat beklentisi ile birim ithalat fiyatı beklentisi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine ilişkin soruların endeksi azalış yönünde etkilediği, mevcut ithalat sipariş düzeyine ilişkin sorunun ise endeksi artış yönünde etkilediği görüldü.

Öte yandan, birim ithalat fiyatı ile gelecek 3 aydaki ithalat beklentisine ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeylerine ilişkin yayılma endeksleri bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha düşük puanlarda iken; mevcut ithalat sipariş düzeyine ilişkin yayılma endeksi bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha yüksek puanda seyretti. Bu etkilerin sonucunda, İthalat Beklenti Endeksi 2015 yılının 2. çeyreğinde bir önceki yılın aynı döneminin 8,1 puan altına geriledi.

Endeksin 100’den büyük olması, beklentilerin iyimser (artış yönünde) olduğunu, 100’den küçük olması beklentilerin kötümser (azalış yönünde) olduğunu, 100 olması ise firma beklentilerinin nötr olduğunu gösteriyor.

EKOYORUM.COM 2015-04-13