İhracatın şampiyonu KOBİ’ler, ithalatınki ise büyükler

İhracatın yüzde 60’ı 249 kişiden daha az personel çalıştıran KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildi. İthalatın iseyüzde 60’ı büyük işletmelerce yapıldı.

ekoyorum.com
2011-01-11
 

 2009 yılında 47.352 girişim ihracat, 51.627 girişim ithalat yaptı. İhracatın yüzde 59,8’i 0-249 kişi çalışan ve KOBİ olarak değerlendirilen girişimler tarafından gerçekleştirildi. İthalatın ise yüzde 40,1’i KOBİ’ler tarafından yapıldı.

İhracatta 0-9 kişi çalışan mikro girişimlerin payı yüzde 17,3 olurken, yüzde 25,1’i 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimler, yüzde 17,4’ü 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimler ve yüzde 39,8’i  250+ kişi çalışan girişimler tarafından gerçekleştirildi.

İthalatın yüzde 59,8’i 250+ kişi çalışan büyük girişimler tarafından gerçekleştirilirken, 0-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 8,5, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 15 ve 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 16,6 oldu.

Dış ticarette sanayi sektörü ilk sırada

TÜİK verilerine göre, girişim ana faaliyetleri esas alındığında ihracatın yüzde 59,9’u, ithalatın ise yüzde 54,6’sı sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından yapıldı. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin ihracattaki payı yüzde 34,5, ithalattaki payı ise yüzde 31,5 düzeyinde gerçekleşti.

Sanayi sektörü ihracatının yüzde 60,8’i 250+ kişi çalışan büyük girişimler tarafından yapıldı.  Ticaret sektörünün ihracatında ise yüzde 41,3 payla 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimler en yüksek paya sahip grup oldu. Sanayi sektörü tarafından yapılan ithalatta yüzde 73,4, ticaret sektörü tarafından yapılan ithalatta ise yüzde 32,4 payla 250+ kişi çalışan büyük girişimler ilk sırada yer aldı.

İthalatın yüzde 48,6’sını 50 girişim gerçekleştirdi

2009 yılında ihracatın yüzde 48,7’sini 100 girişim, ithalatın ise yüzde 48,6’sını 50 girişim yaptı. En çok ihracat yapan 5 girişim toplam ihracatın yüzde 17,2’sini, en çok ithalat yapan 5 girişim ise ithalatın yüzde 22,5’ini gerçekleştirdi.

İhracatta ilk 5 girişimin sanayi sektöründeki payı yüzde 18,1, ticaret sektöründe yüzde 14,1 oldu. İthalatta ilk 5 girişim sanayi sektöründe yüzde 21 paya sahip iken, bu pay ticaret sektöründe yüzde 10,3 olarak gerçekleşti.

Girişimlerin yüzde 45,6’sı 1 ülkeden ithalat yaptı

2009 yılında 21 662 girişim tek ülkeye ihracat yaparken 7 934 girişim 2 ülkeye, 8 928 girişim ise 3-5 ülkeye ihracat yaptı. 20+ ülkeye ihracat yapan girişim sayısı 1 697 iken, bu girişimler ihracatın yarısından fazlasını (yüzde 54,1) gerçekleştirdi. 

985 girişim 20 ve daha fazla ülkeden ithalat gerçekleştirdi. Bu girişimlerin ithalatı toplam ithalatın yüzde 51,7’sini oluşturdu. 2009 yılında 23 518 girişim tek ülkeden (toplam girişimlerin yüzde 45,6’sı), 8 930 girişim 2 ülkeden, 10 122 girişim ise 3-5 ülkeden ithalat gerçekleştirdi.