IMF’nin Türkiye tahmini şaşırttı

Uluslararası Para Fonu (IMF) 2012 Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu açıkladı. Buna göre, küresel büyüme bu yıl yüzde 3,5’e düşecek. IMF’nin Türkiye için öngördüğü büyüme tahmini ise şaşırttı: Yüzde 2,3.

Uluslararası Para Fonu (IMF) 2012 Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayınladı. Rapora göre, küresel ekonomik büyüme bu yıl yüzde 3,5’e düşecek. 

Raporda Türkiye için öngörülen tahmin ise şaşırtıcı. Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH) bu yıl yüzde 2,3, 2013’de ise yüzde 3,2 büyüme kaydedecek. Türkiye’nin 2012 için öngördüğü büyüme tahmini yüzde 4. Ve yılın ilk çeyreğindeki öncü göstergeler bu oranın kolaylıkla tutacağını, hatta aşılabileceğini gösteriyor.

2011 yılındaki büyük gerilemenin ardından küresel görünümün tekrar artarak güçlendiği, ancak aşağı yönlü risklerin yüksek seviyede kalmaya devam ettiği belirtilen raporda, ABD’de 2011 yılının ikinci yarısında ekonomik faaliyetin artması ve Avro Bölgesi’nde derinleşen ekonomik krize yanıt vermede daha iyi politikalar izlenmesinin, keskin bir küresel yavaşlama riskini azalttığı belirtildi. 

Raporda, büyük gelişmiş ekonomilerde, zayıf toparlanmanın yeniden başlayabileceği ve birçok yükselen ve gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik faaliyetlerin de görece kesintisiz devam etmesinin beklendiği ancak, son zamanlardaki gelişmelerin çok kırılgan olduğu vurgulandı. Raporda, politika yapıcılarının, orta vadede sağlıklı büyümenin başarılması için gerekli temel değişiklikleri uygulamaya devam etmesi gerektiği kaydedildi. 

Rapora göre, sürdürülebilir küresel büyümeye dönebilmek için yapılması gereken çok şey bulunuyor. 

EN BÜYÜK İKİ RİSK

Raporda, 2011 yılında yüzde 4 olan küresel büyümenin 2012 yılında yüzde 3,5’e düşeceği tahmin ediliyor. Buna sebep olarak da 2012’nin ilk yarısı ile 2011 yılının ikinci yarısındaki zayıf ekonomik hareketlilik gösteriliyor. Son rapordaki oranlar, ocak ayında yayımlanan yılın ilk raporuna göre, 2012 için yüzde 0,2, 2013 için de yüzde 0,1 puan iyileştirme anlamına geliyor.

Avro Bölgesi için hala hafif ekonomik durgunluk bekleniyor. Ve Avro bölgesi krizinin tekrarlanması ve petrol fiyatlarını hızla artması küresel ekonomi için en büyük iki risk olarak gösteriliyor. Rapora göre, bu bölgedeki krizle mücadelede bazı önemli adımlar atıldı, fakat hala yeterli değil. İkinci büyük risk ise Ortadoğu’daki belirsizlikler yüzünden petrol fiyatlarının hızla yükseliş kaydetmesi.

TÜRKİYE TAHMİNLERİ

Türkiye ile ilgili tahminlerse şöyle: 2011 yılında yüzde 8,5 artan Türkiye’nin reel GSYH’si, bu yıl yüzde 2,3, 2013’de de yüzde 3,2 büyüyecek. TÜFE 2012 yılında yüzde 10,6, 2013 yılında da yüzde 7,1 olacak. Cari işlemler dengesi 2012’de GSYH’nın yüzde -8,8, 2013 yılında da yüzde -8,2’si olacak. İşsizlik oranı da bu yıl yüzde 10,3, 2013 yılında da yüzde 10,5 olacak.

Enflasyon, cari açık ve işsizlik konusundaki tahminler tutarlı bulunmakla birlikte, büyümeye ilişkin tahminler oldukça düşük görünüyor. Hatırlanacağı gibi, Türkiye’nin 2012 için öngördüğü büyüme tahmini yüzde 4. Ve yılın ilk çeyreğindeki öncü göstergeler bu oranın kolaylıkla tutacağını, hatta aşılabileceğini gösteriyor.

Raporun tamamı için tıklayın

 

ekoyorum.com
2012-04-19