İnşaat sektöründeki daralma devam ediyor

Türkiye Hazır Beton Birliği‘nce hazırlanan Hazır Beton Endeksi, Kasım ayında Ekim ayına göre yüzde 0,8 oranında düşerek 98,96 oldu.

Türkiye Hazır Beton Birliği, her ay düzenli olarak hazırladığı ve sektördeki faaliyet, güven ve beklentiyi ölçümlediği “Hazır Beton Endeksi”nin 2016 Kasım Ayı Raporu’nu açıkladı. Ekim ayına göre yüzde 0,8 oranında düşerek 98.96 seviyesine gerileyen Hazır Beton Endeksi’nin dalgalanması sürdü. Güven ve Faaliyet Endeksleri yüzde 1,1 oranında gerilerken, Beklenti Endeksi’nin de yüzde 0,1 düşmesi sektördeki daralmaya işaret etti.

Türkiye Hazır Beton Birliği, Hazır Beton Endeksi’yle inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koydu. Kasım ayında Beklenti, Güven, Faaliyet ve bileşik endeks olan Hazır Beton Endeksi eşik değer olan 100’ün altında kaldı. Ekim ayına göre tüm endekslerde yaşanan düşüş, sektörde kısmi bir daralma yaşandığını gösterdi.

Kur dalgalanması güveni sarstı

Kasım ayında en düşük endeks olan Güven Endeksi’nin 99’un altına inmesi, sektörün kurdaki dalgalanmadan yoğun şekilde etkilendiğini gösterdi. Güven Endeksi’nin düşüşünde, ankete katılanların yüzde 71’inin yeni yatırım yapmayı düşünmemesi de yatıyor. Ayrıca katılımcıların yüzde 33’ünün istihdamda azalma yaşanacağını düşünmesi Güven Endeksi’nin ekim ayına göre yüzde 1,1 oranında gerilemesine ortam hazırladı.

Satışlar azaldı, faaliyetler yavaşladı

Ankete katılanların yüzde 33’ü kasım ayında satışların azaldığını dile getirirken, yüzde 62’lik kesim ise tahsilât sürecinde bozulma yaşandığını belirtti. Bu karamsar tablo Faaliyet Endeksi’nin de yüzde 1,1 oranında gerilemesine neden oldu. Yaşanan düşüş, kasım ayında inşaat faaliyetlerinde ve hazır beton üretimindeki durgunluğu gözler önüne serdi.

Geleceğe yönelik beklenti zayıf

Önümüzdeki dönem gidişatını göstermesi açısından büyük önem taşıyan Beklenti Endeksi ise kasım ayını yüzde 0,1 oranında gerilemeyle tamamladı. Anket katılımcılarının yüzde 7’si satışların önümüzdeki üç ayda artacağını düşünürken, yüzde 65’lik kesim ise azalacağı yönünde görüş bildirdi. Ekim ayında katılanların yüzde 17’si satışların artacağına inandığını söylemiş, yüzde 50 ise azalacağını düşündüğünü dile getirmişti.

Hazır Beton Endeksi düşüş çizgisinde

Bileşik endeks olan Hazır Beton Endeksi de, bu gelişmelerden olumsuz yönde etkilenerek kasım ayını yüzde 0,8 oranında düşüşle kapattı. Eşik olarak kabul edilen 100’ün altında seyreden Hazır Beton Endeksi 98.96 seviyesine geriledi. Hazır Beton Endeksi’nin Temmuz sonrası dönemdeki hareketli ortalaması alındığında, aşağı yönlü bir trend göze çarpmakta.

Hazır Beton Endeksi:

Söz konusu endekslerin oluşturulmasına esas teşkil eden anket ile firmalara 10 soru sorulmuştur. Her bir endeksin değeri 100’ün altında ya da üstünde olmasına bağlı olarak yorumlanmaktadır. 100’ün üzerinde olması durumunda önceki aya ait faaliyetin ya da gelecek döneme ilişkin beklentinin olumlu yönde geliştiği yorumu yapılmaktadır.

Türkiye genelinde her ay hazır beton üreticileri ile gerçekleştirilen çalışmada 3 farklı endeks türetiliyor. Hazır Beton Faaliyet Endeksi ile hazır beton firmalarının geçmiş bir aylık faaliyetlerinin sonuçları, Hazır Beton Güven Endeksi ile hazır beton sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin, ekonomi ve sektöre yönelik duydukları güven seviyesi, Hazır Beton Beklenti Endeksi ile hazır beton firmalarının önümüzdeki üç aylık dönemde faaliyetlerinin hangi seviyede olacağına ilişkin beklentiler hakkında bilgi edinildi. Hazır Beton Endeksi ile endekslerin tümünü içeren bileşik endeks elde ediliyor.

EKOYORUM.COM 2016-12-15