İşsizlik, 2014'te yüzde 9,9'a yükseldi

issizlik-2014-yıllık2013 yılı için yüzde 9,0 olarak açıklanan işsizlik oranı, 2014 yılında yüzde 9,9’a yükseldi. İşsiz sayısı da 2 milyon 445 binden 2 milyon 853 bine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısının 2014 yılında 2 milyon 853 bin kişi olduğunu, işsizlik oranının ise yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. 2013 yılında, işsizlik oranı yüzde 9,0, işsiz sayısı 2 milyon 445 bin olarak hesaplanmıştı.

TÜİK verilerine göre, 2014 yılında işsizlik oranı erkeklerde yüzde 9 kadınlarda ise yüzde 11,9 oldu. Aynı yılda tarım dışı işsizlik oranı yüzde 12 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 17,9 iken, 15-64 yaş grubunda bu oran yüzde 10,1 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı yüzde 45,5

İstihdam edilenlerin sayısı, 25 milyon 933 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 45,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,8, kadınlarda yüzde 26,7 olarak gerçekleşti. Tarım sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 470 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 20 milyon 462 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin yüzde 21,1’i tarım, yüzde 27,9’u sanayi, yüzde 51’i ise hizmetler sektöründe yer aldı.

İşgücüne katılma oranı yüzde 50,5

İşgücü 2014 yılında 28 milyon 786 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise yüzde 50,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3 kadınlarda ise yüzde 30,3 oldu.

EKOYORUM.COM 2015-03-06