İşsizlik, nisanda yüzde 9'a geriledi

2012 nisan ayında işsizlik oranı yüzde 9,0’a geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, işsiz sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre 212 bin kişi azalarak 2 milyon 425 bin kişiye düştü.

Nisan 2012 döneminde kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 178 bin kişi artış kaydetti.

2012 yılı Nisan döneminde, Türkiye’de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre, 1 milyon 288 bin kişilik bir artış ile 73 milyon 405 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 1 milyon 178 bin kişi artarak 54 milyon 520 bin kişiye ulaştı.

Nisan 2012 döneminde işgücüne katılma oranı yüzde 49,6

2012 yılı Nisan döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 49,6’dır. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 1 puanlık azalışla yüzde 70,6, kadınlarda ise 0,3 puanlık artışla yüzde 29,2 olarak gerçekleşti.

İşgücünün eğitim ve yaş dağılımları ise;

 • Toplam işgücünün yüzde 15,7’sini 15-24 yaş grubundakiler oluşturmakta.
 • Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı; erkekler için yüzde 68,4, kadınlar için yüzde 25,5.
 • Yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 84,9 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda yüzde 69,9.

Tarım dışı istihdam 694 bin kişi arttı

2012 yılı Nisan döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 675 bin kişi artarak 24 milyon 630 bin kişiye yükselmiştir. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 19 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 694 bin kişi arttı.

Nisan 2012 döneminde istihdam edilenlerin yüzde 24,4’ü tarım, yüzde 19,5’i sanayi, yüzde 6,6’sı inşaat, yüzde 49,5’i ise hizmetler sektöründedir. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmetler sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 1,6 puan arttığı, buna karşılık tarım sektörünün payının 0,8 puan, sanayi sektörünün payının 0,7 puan, inşaat sektörünün payının ise 0,1 puan azaldığı görülmekte.

İstihdamın yapısı

Bu dönemde istihdam edilenlerin;

 • Yüzde 70,4’ü erkek nüfus.
 • Yüzde 57,6’sı lise altı eğitimli.
 • Yüzde 62,3’ü ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 24,5’i kendi hesabına veya işveren, yüzde 13,2’si ise ücretsiz aile işçisi.
 • Yüzde 58’i 10 kişiden az çalışanı olan işyerlerinde çalışmakta.
 • Yüzde 3’ünün ek bir işi var.
 • Yüzde 2,5’i mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş aramakta.
 • Ücretli olarak çalışanların yüzde 89,1’i sürekli bir işte çalışmakta.

Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 38,8’e düştü

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 3,3 puanlık azalışla yüzde 38,8 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 82,6’dan yüzde 82,7’ye yükselirken, tarım dışı sektörlerde yüzde 28,5’ten yüzde 24,6’ya düştü.

İşsizlik oranı yüzde 9,0.

Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 212 bin kişi azalarak 2 milyon 425 bin kişiye düştü. İşsizlik oranı ise 0,9 puanlık azalış ile yüzde 9 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 1,2 puanlık azalışla yüzde 10,7, kırsal yerlerde ise 0,5 puanlık azalışla yüzde 5,6 oldu.

Bu dönemde;

 • İşsizler sıklıkla (yüzde 30,9) “eş-dost” vasıtasıyla iş aramakta.
 • İşsizlerin yüzde 90,7’si (2 milyon 199 bin kişi) daha önce bir işte çalışmış.
 • Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 49,9’u “hizmetler”, yüzde 21,2’si “sanayi”, yüzde 17’si “inşaat”, yüzde 8,1’i “tarım” sektöründe çalışmış, yüzde 3,8’i ise 8 yıldan önce işinden ayrılmış.
 • İşsizlerin; yüzde 29,3’ünü çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 13,5’ini işten çıkarılanlar, yüzde 20,6’sını kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 6,5’ini işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 9,8’ini ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 8,7’sini öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 11,5’ini ise diğer nedenler oluşturmakta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ekoyorum.com
2012-07-16

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir