İstihdamın yüzde 74'ü KOBİ'lerden

girişim sayısı-2013Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), Türkiye’deki toplam girişim sayısının yüzde 99,8’ini, istihdamın yüzde 74,2’sini, maaş ve ücretlerin ise yüzde 54,7’sini oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri”ni açıkladı. Buna göre, sanayi ve hizmet sektörlerinde 2013 yılında 2 milyon 695 bin 131 girişim faaliyet gösterdi. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) bu toplam girişim sayısının yüzde 99,8’ini, istihdamın yüzde 74,2’sini, maaş ve ücretlerin yüzde 54,7’sini, cironun yüzde 63,8’ini, faktör maliyetiyle katma değerin (FMKD) yüzde 52,8’ini ve maddi mallara ilişkin brüt yatırımın yüzde 53,3’ünü oluşturdu.

KOBİ’ler en fazla ticaret sektöründe faaliyet gösterdi

Ekonomik faaliyetlerin istatistikî sınıflamasına (NACE Rev.2) göre; KOBİ’lerin yüzde 39,9’ u “Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı”, yüzde 15,7’si “Ulaştırma ve depolama”, yüzde 12,6’sı “İmalat sanayi” sektöründe faaliyet gösterdi.

KOBİ’ler istihdamda en büyük paya sahip oldu

Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı faaliyetindeki KOBİ’lerde, istihdam payı yüzde 28,3, maaş ve ücret payı yüzde 23,9, ciro payı yüzde 50,9, faktör maliyetiyle katma değer payı yüzde 27, maddi mallara ilişkin brüt yatırım payı ise yüzde 19 olarak gerçekleşti.

İmalat sanayi’nde düşük teknoloji ile çalıştılar

Küçük ve orta büyüklükteki imalat sanayi girişimlerinin yüzde 60,8’i düşük teknoloji ile çalışırken, bu girişimler istihdamın yüzde 55,1’ini, faktör maliyetiyle katma değerin yüzde 43,6’sını oluşturdu.

KOBİ’ler büyüklük grupları ayrıntısında incelendiğinde,1-19 kişi çalışan girişimlerin yüzde 61,4’ü düşük teknoloji, yüzde 30,2’si orta-düşük teknoloji, yüzde 8,2’si orta-yüksek teknoloji ile çalıştı. 20-49 kişi çalışan girişimlerde bu paylar sırasıyla yüzde 54,3, yüzde 27,7, yüzde 17,1 iken 50-249 kişi çalışan girişimlerde yüzde 50,4, yüzde 30,5, yüzde 17,6 oldu. Üç büyüklük grubunda da istihdamın yarısından fazlasının düşük teknoloji ile çalışan girişimlerde bulunduğu görüldü.KOBİ-DIŞ TİCARET-2014

KOBİ’ler 2014 yılında ihracatın yüzde 56,4’ünü gerçekleştirdi

İhracatta; 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 17,3 iken, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 20,7, 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 18,4, 250+ kişi çalışan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 43,5 oldu.

Girişimin ana faaliyetine göre KOBİ’lerin ihracatının yüzde 35’i sanayi, yüzde 60,7’si ticaret sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler tarafından yapıldı.

KOBİ’lerin 2014 yılında ithalattaki payı yüzde 37,8 oldu

İthalatta; 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 6,2, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 13,2, 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 18,4, 250+ kişi çalışan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 62,2 oldu.

Girişimin ana faaliyetine göre KOBİ’lerin ithalatının yüzde 33,3’ü sanayi, yüzde 59,5’i ticaret sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildi.

KOBİ’ler 2014 yılında Ar-Ge harcamalarının yüzde 17,4’ünü gerçekleştirdi

Türkiye’de gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması 2014 yılında 17 milyar 598 milyon TL olarak hesaplandı. Bu harcamanın yüzde 17,4’ü (3 milyar 61 milyon TL) KOBİ’ler tarafından yapıldı. Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden toplam 115 bin 444 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin yüzde 26,5’i KOBİ’lerde istihdam edildi.

Yenilikçi KOBİ’lerin oranı yüzde 50,8

Yenilik araştırması(1) sonuçlarına göre 2012-2014 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 51,3’ü yenilik faaliyetinde bulundu. Çalışan sayısı 10-249 olan KOBİ’lerde ise bu oran yüzde 50,8 oldu.

Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre 10-49 çalışanı olan KOBİ’lerin yüzde 49,3’ü, 50-249 çalışanı olan KOBİ’lerin ise yüzde 57,5’i yenilik faaliyetinde bulundu.

Sanayi sektöründe yenilikçi KOBİ’lerin oranı yüzde 53,5 iken, bu oran hizmet sektöründeki KOBİ’lerde yüzde 47,5 oldu.

EKOYORUM.COM 2015-11-19