İşverenlerin yüzde 34'ü ilkokul mezunu

isveren-2012-2013Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2013 yılı “Girişimcilik” istatistiklerini açıkladı. Buna göre, işverenlerin yüzde 33,7’si ilkokul, yüzde 23,4’ü fakülte mezunu.

Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, Türkiye genelinde işveren olarak çalışanlar içinde kadınların oranı bir önceki yıla göre 0,5 puan artış ile yüzde 8, erkeklerin oranı ise 0,5 puan azalış göstererek yüzde 92 oldu.

Yaş gruplarına göre işveren olarak çalışanların sektörel dağılımı incelendiğinde, tarım sektöründe en yüksek pay yüzde 15 ile 40-44 yaş grubunda, tarım dışı sektörlerde ise yüzde 19,3 ile 35-39 yaş grubunda gerçekleşti.

Üniversite mezunlarının oranı yüzde 23,4

2013 yılında, işveren olarak çalışanların yüzde 0,2’sini okuma yazma bilmeyenler, yüzde 0,9’unu okuma yazma bilen fakan herhangi bir okul bitirmemişler, yüzde 33,7’si ilkokul, yüzde 15,7 ilköğretim, ortaokul ve dengi meslek okul, yüzde 14,8’ini genel lise, yüzde 11,2’sini lise dengi meslek okulu ve yüzde 23,4’ünü fakülte veya yüksekokul mezunları oluşturdu.

Eğitim durumuna göre, tarım sektöründe işveren olarak çalışanların yüzde 60,9’unu ilkokul, yüzde 11,7’sini ilköğretim, ortaokul ve dengi meslek okul mezunları oluştururken, tarım dışı sektörde ise ilkokul mezunlarının oranı yüzde 31,9, ilköğretim, ortaokul ve dengi meslek okul mezunlarının oranı yüzde 16 olarak gerçekleşti.

Ayrıca tarım dışı sektörde istihdam edilenlerin yüzde 15,2’sini genel lise, yüzde 24,4’ünü ise yüksekokul veya fakülte mezunları oluşturdu. Önceki yıl ile karşılaştırıldığında tarım sektöründe ilkokul mezunlarının payı 0,7 puan artarken, tarım dışı sektörde ilkokul mezunlarının payı 3 puan azaldı.

EKOYORUM.COM 2015-03-04