Kamu hizmetlerinden memnuniyet düştü

kamu hizmetleri-2014Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2014 yılında yüzde 56,3’e gerilerken, bütün kamu hizmetlerinde memnuniyet kaybı yaşandı. Kamu hizmetlerindeki en düşük memnuniyet oranı, adli hizmetler ve SGK’da görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2014” sonuçlarını açıkladı. Buna göre, mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2013 yılında yüzde 59 iken 2014 yılında yüzde 56,3’e düştü. Bu seviye, 2008-2009 küresel kriz yıllarından bugüne görülen en düşük mutluluk seviyesi.

Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise yüzde 10,8’den yüzde 11,7’ye yükseldi. Kadınlarda mutluluk oranı, 2013 yılında yüzde 61,9 iken 2014 yılında yüzde 60,4’e düşerken, erkeklerde bu oran yüzde 56,1’den yüzde 52’ye geriledi. Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine bakıldığında, en yüksek mutluluk oranı yüzde 62,8 ile 65 ve yukarı yaş grubunda, en düşük mutluluk oranı ise yüzde 51,5 ile 45-54 yaş grubunda gerçekleşti.

Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Evli bireylerin 2014 yılında yüzde 58,9’u mutlu iken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 50 olarak gerçekleşti.

En düşük memnuniyet adli hizmetlerde

Bireylerin kamu hizmetlerinden genel memnuniyet düzeylerine bakıldığında, 2013 yılı sonuçlarına göre düşme olduğu görüldü. En yüksek memnuniyet oranı 2014 yılında yüzde 75,1 (2013’te yüzde 79,4) ile asayiş hizmetlerinde gerçekleşti. Bunu sırasıyla; yüzde 71,8 (2013’te yüzde 76,4)ile ulaştırma, yüzde 71,2 (2013’te yüzde 74,7) ile sağlık, yüzde 65,6 (2013’te yüzde 69,7) ile eğitim, yüzde 58,4 (2013’te yüzde 59,6) ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve yüzde 50,8 (2013’te yüzde 52,8) ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti.

Bireylerin gelecekten umudu da azaldı

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2013 yılında yüzde 77 iken 2014 yılında yüzde 73,8’e düştü. Kendi geleceklerinden umutlu olan kadınların oranı, 2013 yılında yüzde 77,5 iken 2014 yılında yüzde 74,7’ye, erkeklerde ise bu oran yüzde 76,5’den yüzde 72,9’a düştü.

EKOYORUM.COM 2015-02-13