Kamuda ortalama ücret toplamı üst sınırı 7.900 TL

kamu-dpb

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel için 2015’in birinci altı aylık dönemindeki ‘ortalama ücret toplamı üst sınırı’, 7 bin 900 TL olarak belirlendi.

Bakanlar Kurulu’nun konuyla ilgili ‘8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması ile Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 2015 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar‘ı bugünkü (10 Ocak 2015) Resmi Gazete’de yayımlandı.

1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren karara göre, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personel için 2015’in birinci altı aylık dönemindeki ‘ortalama ücret toplamı üst sınırı’ 7 bin 900 lira oldu.

Ortalama ücret toplamı üst sınırının aşılmaması kaydıyla, 2015’in birinci altı aylık döneminde kapsama dahil personelin mali ve sosyal hakları; kurum içi hiyerarşik yapıların gerektirdiği ölçüde ve mevzuatı dahilinde yüzde 3 oranına kadar yetkili organlar tarafından belirlenecek oranlarda artırılabilecek.

EKOYORUM.COM 2014-01-10