Kısa vadeli dış borç, 111,7 milyar dolar

Kasım sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2016 yıl sonuna kıyasla yüzde 14 artarak 111,7 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2017 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Kasım sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2016 yıl sonuna kıyasla yüzde 14 artarak 111,7 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 7,3 oranında artarak 61,6 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 23,5 oranında artarak 50,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

TCMB’den yapılan açıklamaya göre, kısa vadeli dış borçlardaki gelişmeler özetle şöyle:

“Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2016 yıl sonuna göre % 15,1 oranında artarak 17 milyar ABD doları seviyesinde gercekleşmiştir. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı % 17,4 oranında artarak 15,5 milyar ABD doları, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da % 2,5 oranında artarak 17,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre % 6,3 oranında azalarak 11,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2016 yıl sonuna göre % 20,1 oranında artışla 39,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2016 yıl sonuna göre % 8,2 oranında artarak 17,6 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu % 15,2 oranında artarak 94 milyar ABD doları olmuştur.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre % 6,8 oranında artarak 50,6 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar % 18,1 oranında artarak 59,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonunda 171 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları % 8,2 oranında azalışla 2017 Kasım sonu itibarıyla 157 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 1.631 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

2017 Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu % 53,3’ü ABD doları, % 30’u Euro, % 13,7’si TL ve % 3’ü diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

2017 Kasım sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 170,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 20,5 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün % 15,1, Merkez Bankası’nın % 0,4, özel sektörün ise % 84,5 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.”

EKOYORUM.COM 2018-01-18