Kısa vadeli dış borç, 131 milyar $'a geriledi

dollar-1Şubat ayında, kısa vadeli dış borç stoku, 2014 yıl sonuna göre yüzde 1,4 azalışla 131,0 milyar dolar oldu. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış kısa vadeli dış borç stoku ise, 164,9 milyar dolar.

2015 Şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2014 yıl sonuna göre yüzde 1,4 oranında azalışla 131,0 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,2 oranında artarak 96,0 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5,6 oranında azalarak 34,6 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre, bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2014 yıl sonuna göre yüzde 5,1 oranında azalışla 45,7 milyar dolar, yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 6,0 oranında azalışla 12,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Banka mevduatı, 2014 yıl sonuna göre yüzde 21,8 oranında artışla 25,7 milyar dolar ve yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları 2014 yıl sonuna göre yüzde 8,6 oranında azalarak 12,3 milyar dolar oldu.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2014 yıl sonuna göre yüzde 8,1 oranında azalışla 25,5 milyar dolar seviyesine geriledi.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2014 yıl sonuna göre yüzde 3,9 oranında azalarak 17,2 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 1,0 oranında azalarak 113,5 milyar dolara indi.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 1,8 artarak 84,3 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 7,0 azalışla 42,4 milyar dolar oldu. 2014 yılı sonunda 4,1 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları da 2015 Şubat sonu itibarıyla 3,9 milyar dolara düştü. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 317 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Borç stokunun yüzde 55,7’si ABD Doları cinsinden

2015 Şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 55,7’si ABD doları, yüzde 29,6’sı avro, yüzde 12,1’i TL ve yüzde 2,6’sı diğer döviz cinslerinden oluştu.

Vadesine 1 yıl ve daha az süre olan borç tutarı 165 milyar $

2015 Şubat sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 164,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 28,5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmakta. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 13,6, Merkez Bankası’nın yüzde 0,7, özel sektörün ise yüzde 85,7 oranında paya sahip olduğu görülüyor.

EKOYORUM.COM 2015-05-15