Kısa vadeli dış borç, 133 milyar dolara yükseldi

kısa vadeli dış borç-2014Kısa vadeli dış borç stoku, 2013 yıl sonuna göre yüzde 2,0 oranında artarak 133,0 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası, 2014 yıl sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun, 2013 yıl sonuna göre yüzde 2,0 oranında artışla 133,0 milyar ABD doları olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,0 oranında artarak 95,9 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,6 oranında azalarak 36,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2013 yıl sonuna göre yüzde 9,0 oranında artışla 48,3 milyar dolar, yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 14,1 oranında artışla 13,1 milyar dolar oldu. Banka mevduatı, 2013 yıl sonuna göre yüzde 16,8 oranında azalışla 21,1 milyar dolar ve yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları 2013 yıl sonuna göre yüzde 21,3 oranında artarak 13,4 milyar dolar oldu.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2013 yıl sonuna göre % 0,2 oranında azalışla 27,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2013 yıl sonuna göre yüzde 1,5 artarak 17,9 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 2,5 oranında artarak 114,8 milyar dolara yükseldi.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 1,3 düzeyinde azalarak 83,0 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 1,7 artışla 45,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2013 yılı sonunda 1,5 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları da 2014 yıl sonu itibarıyla 4,1 milyar doları oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 242 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yüzde 53′ü ABD Doları cinsinden

2014 yıl sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 53,0’ı ABD doları, yüzde 30,9u Euro, yüzde 13,5i TL ve yüzde 2,6sı diğer döviz cinslerinden oluştu.

2014 yıl sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 166,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 24,2 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyor. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde Kamu Sektörü’nün yüzde 14,0, Merkez Bankası’nın yüzde 0,8, Özel Sektör’ün ise yüzde 85,2 oranında paya sahip olduğu görülüyor.

EKOYORUM.COM 2015-02-16