Kısa vadeli dış borçlar Eylül'de 131 milyar dolar oldu

dolar-01Eylül sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2013 yıl sonuna göre yüzde 1,1 oranında artarak 130,7 milyar ABD doları oldu. Bunun 111,4 milyar doları özel sektöre, 13,1 milyarı kamu kesimine, 0,4 milyar doları da Merkez Bankası’na ait. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan “kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku” ise, 166,3 milyar doları düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre, 2014 yılı Eylül sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2013 yıl sonuna göre yüzde 1,1 oranında artışla 130,7 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3,2 oranında artarak 94,0 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3,0 oranında azalarak 36,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2013 yıl sonuna göre yüzde 8,0 oranında artışla 46,5 milyar ABD doları, yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 9,4 oranında artışla 12,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Banka mevduatı, 2013 yıl sonuna göre yüzde 13,4 oranında azalışla 22,0 milyar ABD doları ve yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları 2013 yıl sonuna göre yüzde 16,5 oranında artarak 12,9 milyar ABD doları oldu.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2013 yıl sonuna göre yüzde 2,6 oranında azalışla 27,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

KAMU BORÇLARI % 7,5 ORANINDA ARTTI

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2013 yıl sonuna göre yüzde 7,5 oranında artarak 18,9 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0,4 oranında artarak 111,4 milyar ABD doları oldu.
Alacaklı bazında incelendiğinde, parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 0,7 düzeyinde azalarak 82,3 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 0,4 azalışla 44,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2013 yılı sonunda 1,5 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları da 2014 Eylül sonu itibarıyla 3,6 milyar dolar oldu.

Eylül sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 51,4’ü ABD doları, yüzde 32,6’sı Euro, yüzde 13,3’ü TL ve yüzde 2,7’si diğer döviz cinslerinden.

KALAN VADEYE GÖRE KISA VADELİ DIŞ BORÇ 166,3 MİLYAR $

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan “kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku”, 166,3 milyar doları düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 23,4 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmakta. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde Kamu Sektörü’nün yüzde 14,7, Merkez Bankası’nın yüzde 0,9, Özel Sektör’ün ise yüzde 84,4 oranında paya sahip olduğu görülmekte.

KISA VADELİ DIŞ BORÇ STOKU (Milyar $)
                           Kamu     Özel    TCMB
2002                     1,0       13,1      0,9
2005                     2,1       34,0      2,8
2010                     4,3       71,4      1,5
2014(Eylül)         18,9      111,4      0,4
Kaynak: TCMB
 

EKOYORUM.COM 2014-11-19