Kısada veli dış borç, 108,9 milyar dolar

Merkez Bankası, Temmuz ayı kısa vadeli dış borç verilerini açıkladı.

Buna göre, 2017 Temmuz sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2016 yıl sonuna göre yüzde 11,1 oranında artışla 108,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,2 oranında artarak 59,8 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 20,8 oranında artarak 49 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2016 yıl sonuna göre % 2 oranında azalarak 14,4 milyar ABD doları seviyesinde gercekleşmiştir. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı % 10,4 oranında artarak 14,6 milyar ABD doları, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da % 3,6 oranında artarak 17,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre % 6,1 oranında artarak 12,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Diğer sektörler alında yer alan ithalat borçları, 2016 yıl sonuna göre % 18,6 oranında artışla 38,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2016 yıl sonuna göre % 4 oranında artarak 16,9 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu % 12,5 oranında artarak 91,8 milyar ABD doları olmuştur.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre % 5,9 oranında artarak 50,1 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar % 15,3 oranında artarak 58 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonunda 171 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları % 7,6 oranında azalışla 2017 Temmuz sonu itibarıyla 158 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 621 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

2017 Temmuz sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu % 52,2’si ABD doları, % 29,5’i Euro, % 15,4’ü TL ve % 2,9’u diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

2017 Temmuz sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 170,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 21,6 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün % 14,7, Merkez Bankası’nın 0,5, özel sektörün ise % 84,8 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.”

EKOYORUM.COM 2017-09-20