Kömür üretimi yükselişini sürdürüyor

kömürTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) katı yakıtların üretim, ithalat, ihracat ve teslimat (Teslimat; yakıtın tüketim amacıyla üretim, ithalat ve stoklardan sevk edilmesidir) miktarlarını açıkladı. Buna göre, katı yakıtların 2014 yılı Şubat ayı toplam satılabilir üretim miktarı; taşkömüründe 143 bin 814 ton, linyit 4 milyon 590 bin 37 ton ve taşkömürü koku 358 bin 419 ton oldu. Teslimat miktarlar ise; taşkömüründe 2 milyon 142 bin 721 ton, linyit 4 milyon 801 bin 743 ton ve taşkömürü koku 392 bin 37 ton olarak gerçekleşti.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı (Üretimin teslimatları karşılama oranı = (satılabilir üretim miktarı / teslimat miktarı)x100) yüzde 6,7 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran linyitte yüzde 95,6 iken taşkömürü kokunda yüzde 91,4 olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 42,3’ü termik santrallere, yüzde 23,9’u kok tesislerine, yüzde 6,5’i demir-çelik haricindeki sanayiye, linyit teslimatının yüzde 92,3’ü termik santrallere, yüzde 5,7’si demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 99,2’si demir-çelik sanayine sevk edildi.

Veriler, geçen yılın aynı ayına göre, taş kömürü, linyit ve taşkömürü koku üretiminde artışı kaydedildiğini gösteriyor. Taşkömürü ithalatında artış, taşkömürü koku ithalatında ise azalış söz konusu. Linyitte alt başlığında ise ithalat görünmüyor.

Detaylar

EKOYORUM.COM 2014-06-04