Kültür ekonomisi, yüzde 6,5 büyüdü

Kültür harcamaları 2015 yılında 2014 yılına göre yüzde 6,5 artarak 32 milyar 941 milyon 728 bin TL oldu. Devlet kültür harcamaları yüzde 19,8 artarken, hanehalkı kültür harcamaları yüzde 10,5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez “Kültür Ekonomisi” istatistiklerini yayımladı. Kültür ekonomisi göstergeleri, “Avrupa Birliği Kültür İstatistikleri” nihai raporuna göre önerilen metodoloji çerçevesinde, Eurostat’ın norm ve standartları dikkate alınarak, genel devlet ve hanehalklarının kültür harcamaları ile girişimler ve dış ticaret verileri kullanılarak Türkiye’de ilk defa üretildi.

Açıklanan verilere göre, kültür harcamaları 2015 yılında 2014 yılına göre yüzde 6,5 artarak 32 milyar 941 milyon 728 bin TL oldu. Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 61,5, özel harcamaların payı ise yüzde 38,5 oldu.

Kültür harcamalarının GSYH’ya oranı yüzde 1,4

Kültür harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 2014 yılına yüzde 1,5 iken, 2015 yılında yüzde 1,4’e düştü.

Genel devlet kültür harcamaları yüzde 19,8 arttı

Genel devlet harcamaları içindeki kültür harcamaları 2015 yılında 2014 yılına göre yüzde 19,8 artarak 20 milyar 246 milyon 419 bin TL oldu. Harcamaların yüzde 72,7’sı merkezi yönetim bütçesinden, yüzde 27,3’ü ise yerel devlet bütçesinden gerçekleştirildi.

Genel devlet harcamaları içinde kültürel alanlara göre harcamalara bakıldığında; mimarlık yüzde 27,6, kültürel ve doğal miras yüzde 18, temel alanlara ayrılmayanlar yüzde 14,9, kitap ve yazılı basın yüzde 11, görsel/işitsel ve multimedya yüzde 10,6, gösteri sanatları yüzde 10,1, kültürel eğitim yüzde 3,3, kütüphane ve arşiv yüzde 2,7 ve diğerleri yüzde 1,8 paya sahip oldu.

Hanehalkının kültür harcamaları yüzde 10,5 azaldı

Özel harcamaların yüzde 97,3’ü hanehalkları, yüzde 2,7’si ise dernek ve vakıflar tarafından yapıldı. Hanehalkı kültür harcamaları 2015 yılında 2014 yılına göre yüzde 10,5 azalarak 12 milyar 356 milyon 651 bin TL oldu.

Hanehalkı harcamasının yüzde 30,1’i televizyon-TV yayınına

Hanehalklarının 2015 yılında gerçekleştirdiği toplam kültür harcamasının dağılımına bakıldığında; televizyon ve TV yayın giderleri yüzde 30,1, veri işlem ekipmanları yüzde 13,8, kitap, gazete ve dergi yüzde 13, kablolu/özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretler yüzde 12,4, kırtasiye ve çizim malzemeleri yüzde 9,3, sinema, tiyatro ve konser yüzde 5,7 ve diğerleri yüzde 15,7’lik paya sahipti.

Kültürel girişimlerin yüzde 39’u mimarlık alanında

Kültürel sektörlere faaliyet alanları açısından bakıldığında; 2015 yılında girişimlerin yüzde 39’u mimarlık, yüzde 16,8’i yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri, yüzde 12,5’i yayımcılık, yüzde 11,6’sı sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı ile ses kaydı ve müzik yayımlama, yüzde 10,4’ü uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri, yüzde 4,5’i programcılık ve yayıncılık ve yüzde 5,2’si diğer kültürel alanlarda faaliyet gösterdi.

EKOYORUM.COM 2016-12-19