MB, borç verme faizini yüzde 7,75'e çıkardı

Merkez Bankası, politika faizini değiştirmezken, 25 baz puanlık piyasa beklentisinin aksine, faiz koridorunun üst bandında 50 baz puanlık artışa gitti ve “temkinli duruş”un güçlendirileceğini belirtti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, son toplantısında “politika faizi” olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 4,5 düzeyinde sabit tutmayı kararlaştırırken, borçlanma faiz oranını yüzde 3,5 düzeyinde sabit tutarken; borç verme faiz oranını 50 bazı puan artırarak yüzde 7,25’ten yüzde 7,75’e yükseltti.

Erdem Başçı (Başkan), Ahmet Faruk Aysan, Murat Çetinkaya, Turalay Kenç, Necati Şahin, Abdullah Yavaş ve Mehmet Yörükoğlu’nun katıldığı toplantıya ilişkin olarak Merkez Bankası’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ile Bankamız bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo–Ters Repo Pazarı’nda uygulanmakta olan faiz oranlarının aşağıdaki gibi belirlenmesine karar vermiştir:

a) Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 4,5 düzeyinde sabit tutulmuştur.

b) Gecelik faiz oranları: Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 3,5 düzeyinde sabit tutulurken; borç verme faiz oranı yüzde 7,25’ten yüzde 7,75’e yükseltilmiştir. Açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı ise yüzde 6,75 düzeyinde sabit tutulmuştur.

c) Geç Likidite Penceresi Faiz Oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde, borç verme faiz oranı yüzde 10,25 düzeyinde sabit tutulmuştur.

Son dönemde açıklanan veriler iç ve dış talep gelişmelerinin öngörüldüğü şekilde seyrettiğini göstermektedir. Yurt içi nihai talepte ve ihracatta ılımlı bir büyüme gözlenmektedir. Altın ticareti hariç tutulduğunda cari işlemler açığında gözlenen kademeli iyileşme sürmektedir. Mevcut politika çerçevesi alınan makroihtiyati önlemlerin de desteğiyle cari işlemler dengesini olumlu yönde etkilemeye devam edecektir.

Mayıs ayından bu yana küresel düzeyde para politikalarına ilişkin artan belirsizlik nedeniyle sermaye akımlarında gözlenen zayıflama sürmektedir. Kurul, böyle bir konjonktürde daha temkinli bir para politikası duruşunun da katkısıyla kredi büyüme hızlarının kademeli olarak daha makul düzeylere geleceği değerlendirmesinde bulunmuştur.

Ağustos ayından itibaren enflasyonda öngörülen düşüşün başlaması beklenmektedir. Ancak hedefin oldukça üzerinde seyreden enflasyon göstergelerinin fiyatlama davranışları üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlamak amacıyla Kurul, para politikasındaki temkinli duruşun güçlendirilmesine karar vermiştir. Enflasyon görünümü orta vadeli hedeflerle uyumlu olana kadar para politikasının temkinli duruşu korunacak, gerektiğinde ek parasal sıkılaştırmaya gidilebilecektir. Ek parasal sıkılaştırmanın etkinliğini artırmak amacıyla borç verme faiz oranı yüzde 7,25’ten yüzde 7,75’e yükseltilmiştir.

Küresel ekonomiye dair belirsizliklerin ve sermaye akımlarındaki oynaklığın sürmesi nedeniyle Türk lirası likidite politikasının esnekliğinin korunmasının önemli olduğu değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, fiyat istikrarını ve finansal istikrarı etkileyen gelişmeler yakından takip edilerek Merkez Bankası tarafından sağlanan Türk lirası likiditesinin kompozisyonunda gereken ayarlamalar yapılacaktır.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.”

ekoyorum.com
2013-08-20