Memleketimizden aile gerçekleri

Türk aile yapısındaki değişim, son yıllarda ilginç boyutlar kazandı. Haneler küçülüyor, aile fertleri birbirinden uzaklaşıyor, boşanmalar artıyor…

Türkiye İstatistik Kurumu, 2014 yılında 12-18 Mayıs olarak belirlenen Aile Haftası’na özel “İstatistiklerle Aile, 2013” haber bülteni hazırladı. Bültene göre, 2011 yılında yüzde 7,8 olan tek kişilik hane oranı 2012’de yüzde 8,6’ya yükseldi.

Bültende verilen bazı bilgiler şöyle: “Hanehalklarının 2011 yılındaki yapısı incelendiğinde; toplam hanehalkı sayısının 19 milyon 658 bin 387, tek kişilik hane oranının yüzde 7,9, tek ebeveynli hane oranının ise yüzde 7,8 olduğu görüldü. Hanehalklarının 2012 yılındaki yapısında ise; toplam hanehalkı sayısı 20 milyon 220 bin 578’e, tek kişilik hanelerin oranı yüzde 8,6’ya, tek ebeveynli hanelerin oranı ise yüzde 8,1’e yükseldi. Hanehalklarının yüzde 54’ünü çocuklu çiftlerden oluşan haneler, yüzde 15,8’ini çocuksuz çiftlerden oluşan haneler ve yüzde 13,5’ini üç kuşağı içeren geniş haneler oluşturdu.”

Bu arada, geçen yıl Türkiye genelinde gerçekleşen boşanmaların yüzde 40,3’ü evliliğin ilk 5 yılında, yüzde 21,5’i ise evliliğin 6-10 yılı içinde görüldü.

Bir diğer çarpıcı nokta ise, hanehalkı nihai tüketim harcamaları incelendiğinde ortaya çıkıyor: Aileler, 2012 yılında en fazla harcamayı yüzde 25,8 ile barınma ve kiralamaya ayırdı.

Detaylar

EKOYORUM.COM 2014-05-09