Merkez Bankası, temkinli duruşunu sürdürecek

tcmb-sunum-2015Merkez Bankası, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanıncaya kadar, para politikasındaki temkinli duruşu sürdüreceğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “İktisadi Görünüm ve Para Politikası” sunumunu yayımladı. Sunumda, dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyrinin cari dengedeki iyileşmeyi desteklediği belirtilirken, dış talepte zayıf seyrin devam ettiği ve iç talebin büyümeye ılımlı seviyede katkı verdiği belirtildi. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanıncaya kadar, para politikasındaki temkinli duruşun sürdürüleceği kaydedildi.

Sunumdan tespitler:

– Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici  kredilerinin  ılımlı seyri  cari  dengedeki iyileşmeyi desteklemektedir. Dış talep zayıf seyrini korurken iç talep büyümeye ılımlı düzeyde katkı vermektedir.

– Uygulanan temkinli para ve maliye politikaları ile alınan makroihtiyati önlemler enflasyonu, özellikle enerji ve gıda dışı (çekirdek) enflasyon göstergelerini ve enflasyon beklentilerini olumlu yönde etkilemektedir.

– Enflasyondaki düşüşün kalıcı olması için para politikasında temkinli bir yaklaşım  gerekmektedir. Gıda ve enerji fiyatlarındaki artan oynaklığı da dikkate alan Kurul, faiz oranlarındaki indirimin ölçülü tutulmasını uygun görmüştür.

– Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümündeki iyileşmenin hızına bağlı olacaktır. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlar yakından izlenecek ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki temkinli duruş sürdürülecektir.

SUNUMUN TAMAMI

EKOYORUM.COM 2015-02-25