Mutluluk seviyemiz düştü

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “Yaşam Memnuniyeti Araştırması”na göre, mutluluk seviyemiz 2011 yılana kıyasla geriledi. Yani vatandaş, bir yıl öncesinden daha az mutlu olduğunu beyan etti.

TÜİK araştırmasının sonuçlarına göre, fertlerin yüzde 62,1’i, 2011 yılında mutlu olduğunu beyan ederken bu oran 2012 yılında yüzde 61’e düştü. 2011 yılında fertlerin yüzde 9,9’u mutsuz olduğunu beyan ederken, bu oran 2012 yılında yüzde 10,2’ye yükseldi.

Kadınlarda mutluluk oranı, 2011 yılında yüzde 64,6 iken 2012 yılında bu oran yüzde 62,8’e geriledi. Erkeklerde mutluluk oranı ise 2011 yılında yüzde 59,5, 2012 yılında ise yüzde 59 oldu.

mutluluk-2012

Sonuçlarda, evli fertlerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görülüyor. 2012 yılında evli fertlerin yüzde 63,9’u mutlu iken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 52,9 olarak gerçekleşti.

KAMUDAN MEMNUNİYET ARTTI

Bu arada, genel olarak, vatandaşların kamu hizmetlerinden memnuniyetinde artış kaydedildi. 2012 yılında sosyal güvenlik, eğitim ve ulaştırma hizmetleri ile adli hizmetlerden memnuniyet 2011 yılına göre artarken sağlık hizmetlerinden memnuniyet azaldı. Sosyal güvenlik kurumu hizmetlerindeki memnuniyet 2011’de yüzde 61,6’dan yüzde 63,4’e, eğitim hizmetlerinden memnuniyet yüzde 64,2’den yüzde 64,6’ya, adli hizmetlerden memnuniyet yüzde 38,9’dan yüzde 44,7’ye, ulaştırma hizmetlerinden memnuniyet ise yüzde 71,8’den yüzde 72,7’ye çıktı.

Asayiş hizmetlerinden memnuniyet düzeyi yüzde 79,4 ile aynı kalırken sağlık hizmetlerinden memnuniyet, 2011 yılında yüzde 75,9’dan 2012 yılında yüzde 74,8’e düştü.

Bunun yanında, kendi geleceklerinden umutlu olan fertlerin oranı, 2011 yılında yüzde 75,2 iken bu oran 2012 yılında yüzde 76,6’ya yükseldi.

ekoyorum.com
2013-02-26