Öncü göstergeler "ilk çeyrekte toparlanma yok" diyor

öncü göstergeler-2015Merkez Bankası‘na göre, öncü göstergeler, ilk çeyrekte iktisadi faaliyette toparlanmaya işaret etmiyor.

Merkez Bankası (TCMB), bugün Ankara’da bankacılara “İktisadi Görünüm ve Para Politikası” başlıklı bir sunum yaptı. Sunumda, öncü göstergelerin ilk çeyrekte iktisadi faaliyette toparlanmaya işaret etmediğine dikkat çeken Merkez Bankası, ihracat siparişlerinin zayıf seyrini koruduğunu, işsizliğin belirgin bir artış gösterdiğini vurguladı.

TCMB’nin “İktisadi görünüm ve para politikası” başlıklı sunumda yer alan çarpıcı tespitler:

Öncü göstergeler ilk çeyrekte iktisadi faaliyette toparlanmaya işaret etmemektedir.

İhracat siparişleri zayıf seyrini korurken, iş piyasa siparişlerindeki kısmi yavaşlamada olumsuz hava koşullarının etkisi hissedilmektedir.

İşsizlik oranları 2014 yılında belirgin bir artış göstermiştir.

– Dış ticaret göstergelerindeki yavaşlamada jeopolitik gelişmeler, fiyat etkisi ve zayıf iç ve dış talep belirleyici olmuştur.

– Reel olarak bakıldığında, ihracattaki zayıflama daha sınırlı görünmektedir.

– Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi desteklemektedir.

Dış talep zayıf seyrini korurken iç talep büyümeye ılımlı düzeyde katkı vermektedir.

– Cari işlemler dengesi 2011 yılından beri iyileşmektedir. 2015 yılında da belirgin bir ek iyileşme olması beklenmektedir.

– Petrol fiyatlarındaki düşüş cari dengeye olumlu olarak yansımaya başlamıştır.

– Cari işlemler açığının finansmanı büyük ölçüde uzun vadeli borçlanma ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile sağlanmaktadır.

– Temkinli para ve maliye politikaları ile alınan makroihtiyati önlemler çekirdek enflasyon göstergelerini olumlu yönde etkilemektedir.

– Gıda fiyatlarındaki yüksek seyir ve oynaklık TÜFE enflasyonunu olumsuz etkilemektedir.

– Gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımları oynak bir seyir izlemektedir. Risk primi göstergelerinde benzer şekilde oynaklık gözlenmektedir.

– TCMB son dönemde finansal piyasalardaki belirsizliği ve artan gıda fiyatlarını göz önüne alarak faiz oranlarını değiştirmemiştir.

– Tüketici kredileri ticari kredilere göre daha yavaş büyümekte ve bu gelişme dengelenme sürecine ve finansal istikrara katkı yapmaktadır.

SUNUMUN TAMAMI

EKOYORUM.COM 2015-03-18