Özel sektörün uzun vadeli yurtdışı kredi borçları parite etkisiyle azaldı, kısa vadeli borçları ise arttı

özel sektör borçları-2015-01Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2014 yıl sonuna göre 3,3 milyar ABD doları azalarak 164,1 milyar ABD doları oldu. Kısa vadeli borcunda ise artış yaşandı.

Merkez Bankası (TCMB), Ocak sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun, 2014 yıl sonuna göre 3,3 milyar ABD doları azalarak 164,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiğini açıkladı. Söz konusu azalış, büyük ölçüde parite değişiminden kaynaklandı.

Borçluya göre dağılım incelendiğinde, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 941 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 418 milyon dolar arttığı gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 399 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 3,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,2 milyar doları azaldığı, tahvil stokunun ise 5,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, Ocak sonu itibarıyla tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 89,1’ini oluşturan özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3,4 milyar dolar; yüzde 10,9’unu oluşturan resmi alacaklılara olan borçların ise 384 milyon dolar azaldığı görüldü. Finansal olmayan kuruluşların, 2015 yılı Ocak sonu itibarıyla yabancı ticari bankalardan sağlamış oldukları kredi stoku 2014 yıl sonuna göre 1,1 milyar ABD doları azalarak 31,6 milyar dolar; Türkiye’de yerleşik bankaların yurtdışı şube ve iştiraklerinden sağlamış oldukları krediler ise 425 milyon dolar azalarak 19,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

UZUN VADELİ BORÇLARIN YÜZDE 30,1’İ AVRO CİNSİNDEN

Özel sektörün yurtdışından sağladığı 164,1 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun, yüzde 62,3’ünün ABD Doları, yüzde 30,1’inin avro, yüzde 5,8’inin Türk lirası ve yüzde 1,8’inin ise diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun, Ocak sonu itibarıyla sektör dağılımı incelendiğinde, toplam borcun yüzde 48,8’ini oluşturan finansal olmayan kuruluşların yurtdışından sağladığı 80,2 milyar dolar tutarındaki borcun, yüzde 56,5’i hizmetler sektörü, yüzde 43,0’ı sınai sektörler ve yüzde 0,5’i de tarım sektörü tarafından kullanıldığı görüldü.

KISA VADELİ BORÇ PARİTE ETKİSİNE RAĞMEN ARTTI

Ocak sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç), parite etkisine rağmen, 2014 yıl sonuna göre 613 milyon dolar artarak 45,0 milyar dolar olarak gerçekleşti. Borçluya göre dağılım incelendiğinde ise 2014 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 422 milyon dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 431 milyon dolar artış gösterdi.

KISA VADELİ BORCUN YÜZDE 33’Ü AVRO CİNSİNDEN

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurtdışından sağladığı 45,0 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun yüzde 56,2’sinin ABD Doları, yüzde 33,0’ının avro, yüzde 10,5’inin Türk Lirası ve yüzde 0,3’ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmekte.

Özel sektörün 1 yıl içinde gerçekleştirileceği olan anapara geri ödemesi ise, Ocak sonu itibarıyla, toplam 72,0 milyar dolar.

EKOYORUM.COM 2015-03-13